ЕС за първи път произведе по-голямата част от електроенергията си от възобновяеми източници

ЕС за първи път произведе по-голямата част от електроенергията си от възобновяеми източници

® pixabay

Междувременно производството на електроенергия от изкопаеми горива намаля с 18%.

 Основният удар падна върху въглищата - с намаляване на производството им във всяка страна.

За първи път възобновяемите енергийни източници изпревариха въглищата, нефта и газа в производството на електроенергия в ЕС.
 
Вятърната, слънчевата, хидроенергията и биоенергията генерираха 40% от електроенергията в 27 държави-членки през първата половина на годината, надминавайки изкопаемите горива като източник, който представлява 34%. Това се доказва от анализа на климатичния център Ember.

В резултат на това въглеродните емисии от енергийния сектор на ЕС намаляха с почти една четвърт през първите шест месеца на 2020 г. Дейв Джоунс, старши енергиен анализатор в Ember, каза, че това е „символичен момент" в прехода на електроенергийния сектор в Европа.

Той отбеляза, че преди девет години изкопаемите горива са произвеждали два пъти повече електроенергия в ЕС от възобновяемите източници.

 Докато търсенето на електроенергия в ЕС спадна със 7% заради COVID-19, производството на електроенергия от възобновяеми източници нарасна с 11%, главно чрез нови вятърни и слънчеви инсталации, които произвеждат рекордна една пета част от електроенергията в Европа.

В Дания 64% от електроенергията се произвежда от вятър и слънце. Междувременно производството на електроенергия от изкопаеми горива намаля с 18%. Въглищата понесоха главния удар, като всяка страна намалява производството им. В Португалия спадът е 95%, в Испания - 58%.


Прочетете още за:
възобновяема енергия електроенергия ЕС

  0 
  0