Европейската комисия ще актуализира плана си за цифрово образование

Европейската комисия ще актуализира плана си за цифрово образование

® www.google.com

През септември Европейската комисия (ЕК) ще започне актуализация на плана си за действие в областта на цифровото образование.

 

Инициативата цели да подкрепи образователните институции на държавите членки на ЕС и е част от общия план за възстановяване след кризата, породена от разпространението на COVID-19.

 

С публична консултация с всички заинтересовани страни, съдържаща набор от въпроси, ще се направи анализ на изпълненото досега и ще се планират следващите стъпки, които да гарантират качествено и приобщаващо образование в сферата на цифровите технологии.

 

В онлайн консултациите са включени темите за въздействието на епидемията от COVID-19 върху образователните системи, очакванията на учители, родители и ученици за подобряване на обучението в електронна среда, мнения, препоръки.

 

В обсъжданията могат да участват учители, ученици, родители, представители на образователни институции, представители на публичния сектор и бизнеса.

 

Онлайн въпросникът ще е достъпен на всички официални ЕС езици до 4 септември 2020 г. на уебсайта на ЕК.

 

Пандемията от COVID-19 доведе до повсеместно затваряне на училища и университети, за да се ограничи разпространението на вируса. Повече от 100 милиона учащи и преподаватели в световен мащаб са засегнати от този проблем.Прочетете още за:
COVID-19 Европейска комисия цифрово образование

  0 
  1