Българското правителство с грижа за студентите

Българското правителство с грижа за студентите

® pixabay.com/bg

Министерският съвет отпусна допълнително 100 млн. лева по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, както и за увеличаване на студентските стипендии.

 

Очаква се с допълнителните средства да се осигури достъпът до висше образование и да се повиши качеството му, както и да се подобрят социално-битовите условия на студентите.

 

Отпускането на допълнителни средства за стипендиите ще даде възможност за увеличение на индивидуалния им размер.

 

Промените ще бъдат реализирани съгласувано и с Националното представителство на студентските съвети.

 

 Прочетете още за:
стипендии студентски общежиитя университети

  0 
  1