Психопати са 4.5 % от хората, показва научно изследване

Психопати са 4.5 % от хората, показва научно изследване Снимка: https://pixabay.com/

Според оценки на учени 4,5% от населението като цяло (или 1 на всеки 22 души) са психопати

Разпространението на психопатията в извадките с мъже е повече от два пъти по-голямо от извадките с жени.

Психопатите по-често, отколкото обикновените хора влизат в затвора. Хората с психопатия често мамят и манипулират другите, не са в състояние да обичат, имат недълбоки емоции и не изпитват угризения или срам. Тъй като много от тези черти карат човек да нарушава закона по-често, има много повече психопати (процент) сред хората в затвора, отколкото сред общото население.

Някои психопати обаче никога не извършват престъпления и водят относително нормален живот (но неизбежно показват признаци на психопатия). Каква част от хората, които срещаме в ежедневието, са психопати?

"Това, което фундаментално определя психопатията, не е престъпно поведение, а наличието на редица личностни черти, обикновено свързани с липсата на емоции."

Скорошен мета-анализ оценява разпространението на психопатията сред общото възрастно население на 4,5% (или 1 на всеки 22). Разпространението на психопатията е оценено чрез осредняване на проби от 15 проучвания с общо 11 497 участници.

Изследователи и клиницисти използват поведенчески контролен списък за измерване на психопатията. Златният стандарт сред контролните списъци за психопатия е ревизираният контролен списък за психопатия на Харе  (Hare Psychopathy Checklist-Revised, PCL-R). Когато използва PCL-R, изследователят оценява участника по 20 точки, като повърхностен чар, патологична измама, импулсивност, криминална разностранност и др. Всеки елемент има тежест от 2 точки, а резултатът от 30 или повече се диагностицира като психопатия.

Въпреки това, не всички проучвания, включени в мета-анализа, са използвали PCL-R. Метаанализът отбелязва, че проучванията, използващи други методи за идентифициране на психопати, имат много по-високи нива на психопатия (средно 3 или 4 пъти по-високи). При PCL-R разпространението е само 1,2%.

Смята се, че психопатите се справят добре в някои работни условия. Например, предполага се, че психопатите се изкачват по-лесно по корпоративната стълбица, защото естествено излъчват харизма и увереност. Изглежда така, че подкрепяйки тази хипотеза, мета-анализът показва, че разпространението на психопатията в извадките от организации е много по-високо, отколкото в извадките от обществото. Установено е също, че разпространението на психопатията е по-високо в извадките със  студенти.

"Кумулативното разпространение на психопатията в извадките от организации (12,9%) е по-високо, отколкото в извадките от студенти (8,1%) или в публичните извадки (1,9%)."

Мета-анализът също така показа, че разпространението на психопатията в извадките от мъже е повече от два пъти по-голямо от това в извадките на жени. Проби тези проучвания са получени от Съединените щати (31,25%), Великобритания (18,75%), Канада (12,5%), Австралия (12,5%), Швеция, Португалия и Белгия.

По материали на frontiersin.org

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: