Преболедувалите COVID-19 учители ще имат право на допълнителни профилактични прегледи

Преболедувалите COVID-19 учители ще имат право на допълнителни профилактични прегледи Снимка: pixabay

Това е заложено в Националната програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, която е публикувана за обществено обсъждане до 29 юли 2021 г.

Учителите, преболедували COVID-19, да имат право на допълнителни профилактични прегледи и консултации извън осигурените в рамките на задължителното здравно осигуряване, е разписано в оповестения днес проект. 

Програмата обхваща заетите в системата на предучилищното и училищното образование учители, директори и други педагогически специалисти.

Предвидени са 180 000 лева за прегледи на 12 000 учители, които ще бъдат поети от МОН. Те ще се изплащат от образователните институции, на които МОН ще възстановява до 15 лева от стойността на направения разход.

Прегледите и консултациите ще са свързани със сърдечносъдови, стомашно-чревни, чернодробни, бъбречно-урологични, ендокринни, гинекологични, андрологични и кожни заболявания, болести на централната и периферната нервна система, на дихателната система, на опорно-двигателния апарат и на очите.

Отделно от това са заложени 200 000 лева за рехабилитация на 2000 учители по програмата на НОИ. Рехабилитацията ще се осигурява за 10 групи заболявания, като ще бъдат възстановявани до 100 лева от направените разходи на пациент.

В програмата могат да участват държавни, общински и частни детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР), регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Национален дворец на децата (НДД), Държавен логопедичен център (ДЛЦ) чрез бюджетите на ПРБ и педагогическите специалисти от частните училища (ЧУ) и частните детски градини (ЧДГ) чрез регионалните управления на образованието (РУО).

Проектът на Националната програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ е достъпен ТУК.

Още по темата във

facebook