Нова методика за цените на електроенергията за ДПИ предложи КЕВР

Нова методика за цените на електроенергията за ДПИ предложи КЕВР

Окончателното решение ще бъде взето на 29 юни на закрито заседание на регулатора

В Комисията за енергийно и водно регулиране се проведе обществено обсъждане на Проекта на методика за определяне на цените на електрическата енергия на Доставчика от последна инстанция (ДПИ). Новата методика за определяне на цените на електрическата енергия променя модела коренно, заяви председателят на работната група към КЕВР Пламен Младеновски.  

По време на обсъждането бяха разгледани и въпроси относно рисковете, свързани с ликвидността на борсата, както и искането за фиксирана компонента за разходи на доставчиците от последна инстанция, които следва да снабдяват с електроенергия клиенти, които не са избрали друг доставчик или в случай че избраният доставчик не извършва доставка по независещи от клиента причини. При ситуация на миграция от регулирания към свободния пазар доставчикът от последна инстанция трябва да гарантира, че клиентите, които са задължени да напуснат регулирания пазар, няма да останат без електроенергия по независещи от тях причини. Енергията, продадена от ДПИ, като цяло е по-скъпа спрямо сравнителен стандартен продукт, тъй като в противен случай съществува риск от изкривяване на пазара. 

Според новата методика цената няма да се обявява предварително, а ще се постига постфактум. Ще се използва моделът на свободния пазар, при който значителен брой търговци продават електрическа енергия, а именно - борса плюс, обясни Младеновски. „Много ясно е разписано, че цената е почасова, тоест тя зависи от самия профил на потребление на електрическа енергия, както е на свободния пазар. Все пак да не забравяме, че енергията за ДПИ е част от свободния пазар“, допълни той. 

В момента ДПИ продават енергия на своите клиенти само по тарифен план „Една скала”. Цената се образува като сбор от три компоненти: цена на закупената енергия, разходи за балансираща енергия и надценка за дейността, като взаимоотношенията с клиентите се уреждат в договори.  

В отговор на питане за равнопоставеността на клиентите, Младеновски посочи: „Не може да се равнопостави един клиент, който потребява само в пиковите часове, с друг, който потребява само нощем или само в събота и неделя, когато енергията е почти два пъти по-евтина."  

Експертът подчерта, че в момента се наблюдават изкривявания, при които на някои клиенти с преобладаващ пиков товар им е по-изгодно да стоят на ДПИ, отколкото да намерят търговец. 

Няма задължение енергията за ДПИ да се купува от борсата. Има единствено задължение как да се ценообразува крайната цена“, каза още председателят на работната група. По думите му в проекта на методиката остава сегашната постановка „закупуване на енергия с двустранни договори между търговските участници". Разбира се, ако ДПИ искат да закупуват тази енергия от свободния пазар, настоящата методика не им пречи и те могат да купуват, откъдето пожелаят.  
Регулаторът ще излезе с решение за новата методика след закрито заседание на 29 юни тази година. Становища по повод проекта за нова методика за цената на енергията на ДПИ могат да се предоставят в срок от 14 дни, но председателят на КЕВР Иван Иванов призова дружествата да побързат.   
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: