Увеличение на износа на стоки от България за ЕС с 3,6%

Увеличение на износа на стоки от България за ЕС с 3,6% Снимка: pikist.com

НСИ публикува предварителни данни за търговията със стоки на България с ЕС през периода януари - февруари 2021 г.

Презпериода януари - февруари 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 3,6% спрямо същия период на 2020 г. и е в размер на 6616,5 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 70,7% от износа за държавите членки на ЕС. 

През февруари 2021 г. износът за ЕС нараства с 4,2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3309,6 млн. лева.

Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за ЕС през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

През периода януари - февруари 2021 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (66,4%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (24,0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (37,2%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - февруари 2021 гсе увеличава с 2,9% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 6512,3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Унгария, Гърция и Нидерландия.

През февруари 2021 г. вносът на България от държавите членки на ЕС нараства с 6,2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3428,4 млн. лева. 

Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки от България за ЕС през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификацияпрез периода януари - февруари 2021 гнай-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (64,9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (12,5%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - февруари 2021 г. е положително и е на стойност 104,2 млн. лева. 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: