Преброяването на населението ще струва почти 23 млн. лева

Преброяването на населението ще струва почти 23 млн. лева Снимка: pixabay

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2021 г. във връзка с изпълнение на дейности по подготовката и провеждането на преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. в размер на 22 837 000 лв.

Тези разходи са предвидени в централния бюджет за 2021 г. и няма да доведат до въздействие върху държавния бюджет.

Основните дейности, за които ще бъдат разпределени средствата, са за разработване на информационна система „Преброяване“, отпечатване на инструментариум, заплащане на преброителите за събиране на данни на терен, разходи, направени от общините, обработка, валидиране и консолидиране на данните и др.

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване. То се прави веднъж на 10 години и целта му е да осигури надеждна, изчерпателна и детайлизирана на териториално ниво информация за населението и жилищния фонд в страната. 
 

Преброяването ще предостави данни за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци. Ще осигури и информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия на населението.

Още по темата във

facebook