Служителите на около 85% от фирмите работят дистанционно

Служителите на около 85% от фирмите работят дистанционно Снимка: ИСС

Ефектите от дистанционната работа върху пазара на труда тепърва ще се изследват задълбочено, казва председателят на ИСС Зорница Русинова

Работодателите, както и всички работещи са изправени пред много предизвикателства по време на тази икономическа криза. Наскоро излезе проучване, показващо, че практиките на корпоративна социална отговорност, особено в големите компании, са запазени дори и като финансови параметри, а в някои случаи компаниите даже са увеличили бюджета си. Това заяви Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет (ИСС), по БНР.

Обикновено това са фирми от финансовия и застрахователния сектор и енергетиката. Част от тези дружества са клонове на международни компании, които имат добри стандарти за корпоративна социална отговорност и успяха да ги запазят по време на кризата, независимо от големите предизвикателства. Около97-98% от компаниите са предприели най-популярните мерки – например насърчават служителите, които имат симптоми, да си остават вкъщи. 

Необходимо е да се подготви вътрешноорганизационен план в случай на COVID ситуация как да се реорганизира дейността на фирмата. Да се направи анализ на важността на определен тип срещи, събития и съответно те да се препозиционират по някакъв начин, препоръчва Русинова. В 90% от случаите са намалели командировките и директният контакт между служителите, както и с клиенти.

Голяма част от фирмите, може би около 85%, използват и формите на дистанционна работа. Тази тенденция виждаме и на общоевропейско ниво – наскоро данни на ЕК показаха, че над 40% от хората, които работят, са били на дистанционна работа по време на пандемията. Това е една от причините ИСС още този месец да изготви становище за ефектите от дистанционната работа върху пазара на труда.

Така ще може да бъде направена добра картина на работната сила и съответно препоръки в каква насока законодателна и изпълнителна власт би могла да работи с конкретни мерки, обясни председателят на ИСС.