Европейската комисия набира проекти за водородни технологии

Европейската комисия набира проекти за водородни технологии

Европейската комисия отправя покана до всички членове на Европейския алианс за чист водород да представят проекти за възобновяеми и нисковъглеродни водородни технологии и решения. Това съобщава пресцентърът на институцията. Крайният срок за представяне на проекти е 7 май. На следващото заседание на форума по въпросите на водорода на 17-18 юни ще бъде направен преглед на проектите и ще се предоставят възможности за установяване на контакти. 

„В сравнение с водорода с произход от изкопаеми горива обаче, понастоящем водородът от възобновяеми източници и нисковъглеродният водород все още не са конкурентоспособни от гледна точка на разходите. Европейският съюз се нуждае от стратегически подход, за да оползотвори всички възможности, свързани с водорода. Промишлеността на ЕС прие предизвикателството и разработи амбициозен план за електролизьори с мощност до 2х40 GW до 2030 г.", се казва в Стратегията за използване на водорода за неутрална по отношение на климата Европа, приета през юли 2020 г. Целта на Стратегията е да се ускори внедряването на чист водород в Европа. Съгласно заложеното в нея, до 2024 г. трябва да бъдат монтирани  електролизьори със сумарна мощност 6 GW за водород от възобновяеми източници, а до 2030 г. - електролизьори със сумарна мощност 40 GW. 

„Чистият водород играе ключова роля в надпреварата за декарбонизация на много сектори от нашата икономика, като същевременно допринася за по-устойчива и конкурентоспособна индустрия на ЕС. Тази покана е важна стъпка напред в работата на Алианса. Това ще помогне за изграждането на портфейл от проекти и за оценка и преодоляване на пропуските и пречките по веригата за създаване на стойност на чистия водород”, заяви комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон