Преференции за работодатели, наели безработни над 58 години

Преференции за работодатели, наели безработни над 58 години Снимка: pikist.com

Очаква се от 1 юли догодина минималната пенсия да стане 316,15 лева, а социалната пенсия за старост да достигне 158,89 лева.

Работодатели ще получат над 6 милиона лева от държавния бюджет, за да наемат безработни на възраст над 58 години по националната програма „Помощ за пенсиониране“, предаде БНР. Заетостта им е със срок от 3 до 24 месеца, за да натрупат стаж за пенсия.

Това е заложено в Плана за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България до 2022 г. В него е записано и повишение с 5% от 1 юли 2021 г. на всички пенсии.

Документът е качен за обществено обсъждане на сайта на социалното министерство.

В Националната стратегия за активен живот на възрастните хора са заложени редица мерки за осигуряване на по-добри здравни грижи, предоставяне на социални услуги и насърчаване на ученето през целия живот.

Сред акцентите в документа са също така насърчаването на възможностите за участие на хората от третата възраст на пазара на труда, както и мерки за увеличаване на пенсиите.

От първи юли 2021 г. социалната пенсия за старост ще се повиши от 141,63 лева на 148,71 лева.

Въз основа на заложените в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. ръст на средния осигурителен доход и ниво на средногодишния хармонизиран индекс на потребителските цени в документа е записан прогнозен ръст на пенсиите от първи юли догодина с 5,5 на сто.

Така се очаква минималната пенсия да стане 316,15 лева, а социалната пенсия за старост да достигне 158,89 лева.

 

 

 

 

 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: