НОИ: пенсии по нови правила

НОИ: пенсии по нови правила Снимка: pixabay.com

Включва преизчисляване на пенсии на работещи пенсионери.

Министерството на труда и социалната политика предлага нови правила за преизчисляването на пенсиите, като въведе промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Една от промените касае работещите пенсионери, които трябва да подадат едновременно заявления за отпускане на пенсия и за служебно преизчисляване на пенсията. Първото преизчисляване е предвидено да се извърши през следващата година от първо число на следващия месец, в който е било подадено заявлението. Промяната се налага, защото в момента няма такава разпоредба, която да посочва какво се прави в тази ситуация, обясняват от социалното министерство.

Друга промяна касае случаите, при които работещ пенсионер спре да се труди и да се осигурява за определен период. Тогава, ако до датата на служебното преизчисляване на пенсията не са постъпили нови данни за осигурителен стаж и/или доход на лицето, а за самоосигуряващите се – за внесени осигуровки, от НОИ ще издават разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията.

Измененията в наредбата засягат и изплащането на добавката за чужда помощ към пенсията на човек, когато личната помощ не му се предоставя поради прекратяване на договора с асистента. В този случай добавката се изплаща за времето от първо число на следващия месец, през който е прекратен договорът, или от първо число на месеца на прекратяване на договора, ако през това време не е била предоставена лична помощ. 

 

В наредбата се правят промени във връзка с изменения на Кодекса за социално осигуряване, които предвиждат да се признава за стаж при пенсиониране времето, в което са полагани грижи за лице с определена чужда помощ.
 

Документите за удостоверяване на осигурителен стаж/доход за работа в друга държава вече ще постъпват електронно чрез националното приложение, като прикачени файлове към съответното заявление за пенсия. Това става възможно благодарение на въвеждането на електронен обмен на информация между система за предаване на социалноосигурителни данни между компетентните институции на държавите членки на Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария. 

От НОИ уточняват, че от 6 януари 2020 г. институтът вече е включен в системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI), като така ще замени обмена на хартиени документи.

За постъпилите документи по този обмен няма да се изисква заверка от съответните компетентни институции.

78 000 работещи пенсионери ще получат увеличени пенсии през юли заради служебно преизчислени пенсии, показват данните на Националния осигурителен институт.
 

Общо близо 229 хиляди работещи пенсионери вече са със служебно преизчислени пенсии със задна дата от 1 април. 151 хиляди от тях получиха още през юни увеличението за натрупания допълнителен стаж след пенсионирането. Близо 28 000 човека ще получат увеличението на парите си през август

Хората, подали заявление, че искат всяка година служебно да им се преизчислява пенсията в началото на годината преди обявяване на извънредното положение, не попадат в настоящия обхват на сметки. Те са около 90 000 души и ще си получат увеличението спрямо месеца на подаване на заявлението.

Служебното преизчисляване беше въведено като противоепидемична мярка, за да не се струпват много хора на едно място.

Работещи пенсионери, които имат заплата средна или над средната за страната, могат да поискат преизчисляване и на базата доход, което е по-благоприятно за тях.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: