Министър Желязков представи състоянието на авиационния сектор

Министър Желязков представи състоянието на авиационния сектор Снимка: mtitc.government.bg

Броят на пътниците, обслужени от европейските летища през 2020 г. се е свил със 70,4% и е спаднал до равнището си от 1995 г.

Концесията на летище София има много предимства и нито един недостатък. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков от трибуната на Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Той уточни, че към момента концесионерът е изпълнил голяма част от предварителните условия, а концесионният договор е публично достъпен и е публикуван в Националния концесионен регистър. Съгласно договора, крайната дата за изпълнение на предварителните условия, включващи и първоначалното концесионно възнаграждение, е до 12 месеца след влизане в сила на концесионния договор, тоест 22 юли 2021 г.

Министър Росен Желязков представи състоянието на авиационния сектор, като изтъкна, че вследствие на пандемията от COVID-19 в него са настъпили съществени промени, които са засегнали сериозно и по негативен начин летищата, въздушните превозвачи, доставчиците на аеронавигационно обслужване. 

Според най-новата информация от 12 февруари 2021 г., обявена от Международния съвет на летищата (ACI Europe), броят на пътниците, обслужени от европейските летища през 2020 г. се е свил със 70.4% и е спаднал до равнището си от 1995 г. Най-тежко засегнати са летищата в Европейския съюз, като техният трафик се е свил със 73% за една година, а трафикът на летище София е на нивото от 2,9 млн. обслужени пътници за 2020 г. спрямо 7,1 млн. обслужени пътници за 2019 г.

„На 27 октомври 2020 г. концесионерът направи предложение за възстановяване на икономическия баланс на концесията. Предложението включва отлагане на плащането на годишните концесионни възнаграждения, дължими за първите 10 години от срока на концесията, за до последните 10 години от срока на концесията. Отлагането на плащанията до възстановяване на нивата на пътувания от 2019 е мярка за запазване баланса на концесията, заради въздействието на пандемията. Същата има временен характер и не променя нетните ефекти на задълженията на концесионера. Предложението включва и увеличаване на размера на инвестициите от 608 млн. евро на 624 млн. евро. Концесионерът потвърди ангажимента си за авансово плащане към държавния бюджет на сумата в размер на 660 млн. лева с ДДС и изграждането на нов Терминал 3 до десетата година от срока на концесията“, обяви министър Росен Желязков.

Проектът се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие, Черноморската банка за търговия и развитие, Международната финансова корпорация, част от Групата на Световната банка, като се очаква да се включи и Европейската инвестиционна банка

"Предложението на Концесионера беше предоставено на вниманието на Генерална дирекция „Конкуренция“. Към момента Генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия разглежда предложението и очакваме нейното решение", изтъкна министър Желязков. Той посочи, че при положително решение от Европейската комисия има два подхода: приемане на предложението на концесионера или отхвърляне.

Министърът изтъкна какви са опасностите пред държавата, ако не бъде прието предложението на концесионера. „Няма да получим първоначалното концесионно възнаграждение от 660 млн. лева с ДДС тази година. Преките финансови приходи от първоначалното възнаграждение значително ще надхвърлят преките приходи в бюджета от настоящия летищен оператор. 

Общо за последните 20 години държавният оператор на летище София е платил на държавата под формата на дивидент сума в размер на 88 млн. евро, което разпределено за 20 години е по 4,5 млн. евро годишно. Разделена на 35 години, само сумата от авансово платеното първоначално концесионно възнаграждение означава, че държавата ще получи по около 8,18 милиона евро годишно, и то платени авансово. Тоест почти два пъти повече на годишна база. И няма да се получават годишните възнаграждения от 32% от приходите, но не по-малко от 24 542 010 евро", добави още министърът. 

Като негативно развитие той посочи, че ако не бъде прието предложението, няма да има годишно концесионно възнаграждение и инвестиции в летищната инфраструктура от 624 млн. евро, а ще се разчита вероятно на външен дълг или държавни гаранции. Същевременно летище София ще продължи да бъде политически управлявано, независимо от това коя е управляваща политическа сила, допълни още той.