Евродепутатите одобриха Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС

Евродепутатите одобриха Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС

Инструментът ще предостави 672,5 милиарда евро за подпомагане на гражданите, бизнеса и общностите

Европейският парламент гласува в подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост, който е основна част от пакета фискални мерки на Европейския съюз за борба с негативните последици от коронавирусната пандемия. Това съобщава сайтът на институцията. Общата стойност на водещата програма на ЕС в плана за възстановяване от COVID-19 е на стойност 750 милиарда евро. 

Механизмът ще предложи мащабна подкрепа на страните от ЕС за инвестициите и реформите, необходими за смекчаване на икономическите и социалните последици от пандемията, както и за подготовка на икономиките им за устойчиво, цифрово бъдеще.  

Средствата ще се предоставят под формата на безвъзмездни средства и заеми. Безвъзмездните средства ще възлизат на 312,5 милиарда евро. Разпределението на безвъзмездните средства между страните ще се основава на няколко критерия: в началната фаза - до края на 2022 г. - те ще включват население, брутен вътрешен продукт на глава от населението и безработица през 2015-2019 г. По-късно резултатите от икономиката през 2020 и 2021 г. ще бъдат взети предвид, вместо безработицата. 
Европейската комисия ще трябва да поеме ангажименти до края на 2023 г. за пълния размер на безвъзмездните средства за страните от ЕС, а парите ще трябва да бъдат изплатени до края на 2026 г. Сумите ще бъдат финализирани до юни 2022 г. въз основа на нарастването на брутен вътрешен продукт през 2020-2021 г. 

Кредитите ще бъдат предоставени по искане на държавите членки до края на 2023 г. до общо 360 милиарда евро според цените за 2018 г. Нивото на заемите за всяка държава ще бъде ограничено до 6,8% от брутния вътрешен продукт на страната. 

Според приетите от ЕП правила Механизмът ще подкрепи
- Зеления преход; 
- Цифровата трансформация; 
- Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; 
- Социално и териториално сближаване; 
- Изграждане на устойчивост и готовност за криза; 
- Политики, предназначени за следващото поколение, включително образование и професионални умения. 

Националните планове трябва да разпределят поне 37% от бюджета за климата и биологичното разнообразие и още 20% за цифровите мерки. Правилата забраняват финансирането на мерки, които причиняват значителна вреда на околната среда.  

„Победата срещу вируса благодарение на ваксините е от съществено значение. Но също така трябва да помогнем на гражданите, бизнеса и общностите да излязат от икономическата криза. Механизмът за възстановяване и устойчивост ще предостави 672,5 милиарда евро, за да направи точно това. Ще инвестира в това да направи Европа по-зелена, по-цифрова, повече издръжлива, за дългосрочна полза за всички", коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: