Държавите членки да преработят плановете си за възстановяване, поиска ЕК

Държавите членки да преработят плановете си за възстановяване, поиска ЕК

По механизма за възстановяване и устойчивост Съюзът ще предостави 672,5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства

Европейската комисия представи на държавите членки актуализирани насоки относно изготвянето и представянето на техните планове в рамките на механизма за възстановяване и устойчивост. 

Механизмът е основен инструмент в основата на NextGenerationEU - плана на ЕС да излезе по-силен от кризата с коронавируса. По него съюзът ще предостави 672,5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите членки. За да се възползват от него, държавите членки трябва да представят планове за възстановяване и устойчивост, в които се определят техните национални програми за реформи и инвестиции. 

Актуализираните насоки отразяват факта, че обхватът на механизма е структуриран около шест стълба: Екологичен преход; Цифрова трансформация; Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и работни места; Социално и териториално сближаване; Здраве и устойчивост; Политики за следващото поколение, децата и младите хора, включително образование и умения. 

Държавите членки следва да докажат, че техните предложени планове допринасят с най-малко 37% от общия размер на отпуснатите средства по плана за целта в областта на климата и с 20% за цифровия преход. Европейската комисия продължава да поддържа интензивен диалог с държавите членки относно изготвянето на техните планове за възстановяване и устойчивост. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: