Споразумение за 113 млн. лева ще подкрепя бизнеса в кризата

Споразумение за 113 млн. лева ще подкрепя бизнеса в кризата Снимка: Райфайзенбанк

Райфайзенбанк и Фондът на фондовете ще предоставят кредити при облекчени условия за български микро-, малки и средни предприятия

Райфайзенбанк (България) подписа гаранционно споразумение с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете) по гаранционния инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19“. Инструментът е финансиран със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., съфинансирана със средства от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Предоставеното финансиране по програмата ще подкрепи ликвидните нужди и проекти на български микро-, малки и средни предприятия, засегнати от последствията от пандемията COVID-19.

Схемата предвижда Фондът на фондовете да осигури гаранция до 80% на ниво индивидуален кредит. С подписаното споразумение Райфайзенбанк ще може да отпусне кредити на обща стойност до 113 млн. лева при преференциални лихви, облекчени изисквания за обезпечение и възможност за предоставяне на лихвена субсидия до 1 година.

Благодарение на подписаните споразумения с български и международни финансови институции, Райфайзенбанк предоставя на българския бизнес финансиране при облекчени условия за над 200 млн. евро за справяне с последствията от COVID-19.