78,2 млн. лв. в подкрепа на малките предприятия, засегнати от кризата

78,2 млн. лв. в подкрепа на малките предприятия, засегнати от кризата Снимка: pikist.com

Европейската комисия одобри българска схема за подкрепа на малките предприятия

Европейската комисия одобри схема в размер на 78,2 милиона лева в подкрепа на малките предприятия, засегнати от пандемията от коронавирус. Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ, приета от ЕС, съобщиха от комисията.

Публичната подкрепа ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства в размер на 50 000 лева на бенефициент за покриване на част от оперативните му разходи. Схемата, която ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, ще бъде достъпна за малки предприятия, осъществяващи дейност в определени сектори и отговарящи на определени изисквания, определени от България.

Годишният оборот трябва да е най-малко 500 000 лева през 2019 г. и да е намалял с най-малко 20% за три месеца от февруари 2020 г. в сравнение със същите три месеца през 2019 г. поради пандемията от коронавирус. Целта на мярката е да се помогне на бенефициентите да преодолеят икономическите последици от пандемията от коронавирус и да запазят заетостта.

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка: помощта няма да надвишава таваните за всяко предприятие, определени във Временната рамка, и помощта по схемата може да се предоставя до 30 юни 2021 г.

Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността на данните, бъдат решени.