Програма InvestEU - подкрепа за компании и иновативни инвестиции

Програма InvestEU - подкрепа за компании и иновативни инвестиции Снимка: pikist.com

Бизнесът ще получи финансова помощ за преодоляване на кризата с COVID-19

В понеделник (7 декември) преговарящите екипи на ЕП и Съвета се договориха за новата програма InvestEU, която подкрепя инвестициите и гарантира опростен достъп до финансиране, съобщиха от пресслужбата на Европейския парламент.

Фонд InvestEU ще насърчава стратегически, устойчиви и иновативни инвестиции и ще бъде насочен към справяне с пазарните неуспехи, неоптималните инвестиции и инвестиционната разлика в целевите сектори за периода 2021- 2027 г.

Подкрепа за компании и стратегически инвестиции

Съзнавайки, че много компании са изложени на риск от несъстоятелност поради кризата с COVID-19, преговарящият екип на ЕП от комисиите по бюджети и икономически и парични въпроси настоя да бъде предоставена капиталова подкрепа на малки и средни предприятия (МСП), които са били негативно засегнати от кризата.

Евродепутатите също така успяха да договорят да бъдат направени стратегически инвестиции в производството в рамките на ЕС на фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи, които са от решаващо значение в разгара на пандемията, както и в производството на информационни и комуникационни технологии, компоненти и устройства. С това ще бъде дадена възможност InvestEU да надгради подкрепата, предоставена от неговия предшественик, Европейския фонд за стратегически инвестиции, за ваксините срещу коронавируса на BioNTech и Curevac.

Подкрепа за устойчиви инвестиции

Преговарящите се съгласиха, че чрез InvestEU трябва да бъдат финансирани устойчиви проекти, които могат да докажат положителното си въздействие върху околната среда, климата и социалната сфера. Инвестиционните проекти също така трябва да бъдат подчинени на принципа „да не бъде нанасяна значителна вреда“, което означава, че те не трябва да влияят отрицателно на екологичните и социалните цели на ЕС.

Членовете на Европейския парламент също така постигнаха договореност InvestEU да допринася за постигането на целта поне 30% от средствата на ЕС до 2027 г. да бъдат изразходвани за климатични цели

Допълнителни инвестиции от около 400 милиарда евро

Европейската гаранция от около 26 милиарда евро (по текущи цени) се очаква да мобилизира 400 милиарда евро допълнителни инвестиции в целия Европейски съюз, които ще бъдат разпределена за следните цели:

  - Устойчива инфраструктура: 37,8% (около 9,9 милиарда евро);

 - Изследвания, иновации и цифровизация: 25,1% (около 6,6 млрд. евро);

 - Малки и средни предприятия: 26,4% (около 6,9 млрд. евро);

  - Социални инвестиции и умения: 10,6% (около 2,8 млрд. евро).

Също така Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който ще допринесе за изпълнението на програмата InvestEU, ще получи допълнително финансиране от 375 милиона евро.

Следващи стъпки

Споразумението, постигнато от преговорния екип на ЕП, ще трябва да бъде одобрено от комисиите по бюджети и по икономически и парични въпроси, последвано от гласуване в пленарна зала. Съветът на ЕС също трябва да одобри сделката.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: