ЕС реши изкопаемите горива да се изключат от Фонда за справедлив преход

ЕС реши изкопаемите горива да се изключат от Фонда за справедлив преход

До 2025 г. въглищата и петролът могат да получават финансиране от Фонда за регионално развитие


Европейският парламент постигна временно споразумение с държавите членки, според което изкопаемите горива се изключват от Фонда за справедлив преход. Все пак до 2025 г. те могат да получават финансиране от Фонда за регионално развитие. Решението беше взето след напрегнати преговори, съобщава Euractiv.bg.  

Сайтът напомня, че през март 2019 г. европарламентът гласува за изключване на газа от Европейския фонд за регионално развитие, но го включи във Фонда за справедлив преход през септември т.г. Съгласно последното решение въглищата и петролът няма да получат никакво финансиране, а изграждането на атомни електроцентрали няма да бъде подпомогнато от Фонда за справедлив преход. Природният газ ще получава пари само от регионалния фонд за развитие – и то под строги условия. 

Финансирането е свързано с ангажимента на държавите членки за постигане на нетна нулева цел на вредните емисии до 2050 г. Фондът за подпомагане на прехода на стойност 17,5 млрд. евро ще намали социалното въздействие и ще подкрепи регионите в прехода към климатична неутралност  до 2050 г. Финансирането ще бъде фокусирано върху зависимите от въглища региони и ще бъде прекъснато след 2025 г. 

Микропредприятията, университетите и публичните изследователски институции вече ще отговарят на условията за финансиране, като на разположение ще бъдат и средства за възобновяеми енергийни източници, технологии за съхранение на енергия, енергийна ефективност, както и отопление от възобновяеми източници. 

Според новия фонд за регионално развитие финансирането на проекти за природен газ е възможно, но те ще трябва да отговарят на критериите за таксономия, за да не нанасят значителна вреда. Това означава, че емисиите трябва да бъдат по-ниски от 270gCO2e / KWh. Европейската комисия разглежда природния газ като преходно гориво, което може да помогне на страни като Полша да премахнат въглищата по-бързо. Природозащитниците обаче казват, че газът не трябва да бъде част от зеления преход, и предупреждават, че включването му в регионалния фонд за развитие рискува да доведе до блокирани активи. 

Проучване през април установи, че 940 милиона евро от регионалния фонд за развитие и Кохезионния фонд отиват за подкрепа на инфраструктурата за изкопаеми горива в България, Гърция, Литва, Латвия, Полша и Румъния. Сега финансирането ще бъде много по-ограничено. Само 1% от общите 200 милиарда евро ще отговарят на условията за подпомагане на изкопаеми горива и тавани за инвестиции, предложени от централизираната група на Парламента Renew Europe миналата седмица, ще означава, че са налични различни нива на финансиране. Те ще са според зависимостта на страната от потреблението на изкопаеми горива и брутния национален доход на глава от населението. 

Очаква се парламентът и съветът на ЕС да одобрят съдържанието на споразумението в началото на следващата година, съобщава Euractiv. 
 

Още по темата във

facebook