Кога и защо хората са започнали да използват пари?

Кога и защо хората са започнали да използват пари?

Оказва се, че парите съществуват много отпреди да можем да си го представим

Понякога в ежедневието си се сблъскваме с оръфани и смачкани банкноти, които ни се струва, че съществуват още отпреди времето. Докато това със сигурност не е така, оказва се, че ние, хората, използваме парите от много, много отдавна - отпреди близо 40 хиляди години.

Учените са проследили обмена и търговията чрез археологическите записи, започвайки от горния палеолит, когато групи ловци са търгували за най-добрите кремъчни оръжия и други инструменти.

 Първоначално хората са извършвали преки размени (бартер), за да получат желаното от тях.

Парите са се появили една идея по-късно, развивайки се през хилядолетията - от природни обекти, през монети, през хартия, достигайки днес до дигиталните формати.

Независимо от формата, хората отдавна използват валутата като средство за размяна, начин на плащане, стандарт на стойност, запас от богатство и разчетна единица. 

Какво могат да ни кажат тези археологически находки за търговията и взаимодействието между отдалечени групи?

Защо хората се нуждаят от пари? 


Има много теории за произхода им, отчасти защото валутата има много функции: улеснява обмена като мярка за стойност, обединява различни общества, като дава възможност за даване на подаръци и реципрочност, увековечава социалните йерархии и накрая това е средство за държавна власт.

Трудно е да се определят точно взаимодействията, включващи различни видове валута, но доказателствата сочат, че те са възникнали при размяна на подаръци и изплащане на дългове. 


Обектите, които се срещат рядко в природата и чието движение може да бъде ефективно контролирано, се появяват като единици за стойност за взаимодействия и обмен. 

Те включват черупки като седеф, които са били широко разпространени в Америка, и черупки от каури, които са били използвани в Африка, Европа, Азия и Австралия. 

Местните медни късове, метеорити или самородно желязо, обсидиан, кехлибар, мъниста, мед, злато, сребро и оловни блокове са служели по различен начин като валута. Хората дори са използвали живи животни (например крави).

Месопотамският шекел - първата известна форма на валута - се е появил преди близо 5000 години. Най-ранните известни монетни дворове датират от 650 и 600 г. пр. н.е. в Мала Азия, където елитите на Лидия и Йония използвали щамповани сребърни и златни монети, за да плащат на войските. 

Откриването на количества монети от олово, мед, сребро и злато по целия свят предполага, че монетосеченето - особено в Европа, Азия и Северна Африка - е било признато като средство за разплащане. В началото на първото хилядолетие от н.е. широката циркулация на римски, ислямски, индийски и китайски монети сочи към предмодерната търговия (1250 г. пр. н.е. - 1450 г. сл. н.е.). 

Монетите като стокови пари дължат своя успех до голяма степен на преносимостта, трайността и присъщата им стойност. Освен това политическите лидери биха могли да контролират производството на монети - от добив, топене, сечене - както и тяхното обращение и използване. Други форми на богатство и пари, като крави, успешно са обслужвали пасторалните общества, но са били нелесни за транспортиране, а и податливи на нежелани ситуации..


Парите скоро се превърнали в инструмент за политически контрол. Извличали се данъци в подкрепа на елита, създавали се армии. Действали и като стабилизираща сила, която насърчавала ненасилствения обмен на стоки, информация и услуги в рамките и между групите народи.


Следвайте парите, за да видите търговските пътища 
 

В миналото, както и днес, нито едно общество не се е самоиздържало и парите са позволявали на хората да търгуват с други групи. Хората употребявали различни форми на валута, за да мобилизират ресурси, да намалят рисковете и да създават съюзи и приятелства при различни социални и политически условия. 

Изобилието и почти универсалните доказателства за преноса на екзотични стоки в различни региони, обитавани от хора, които са независими един от друг - от ловци-събирачи до скотовъди, до фермери и градски жители - показват значението на валутата като обединяващ принцип. Това е като общ език, който всеки може да говори. 

Например американците, живели в ранния формителен период, датиращ от 1450 до 500 г. пр. н.е., използвали обсидиан, седефена черупка, желязна руда и два вида керамика като валута за търговия в Америка. Това е един от най-ранните примери за успешна световна търговия. 

Търговията по морски път на коприната, която се осъществява между 700 до 1450 г. сл. н.е. свързва европейци, азиатци и африканци в глобална търговия, която е едновременно трансформационна и основополагаща.