Страните от ЕС с шест приоритета за развитие на регионите

Страните от ЕС с шест приоритета за развитие на регионите Снимка: pikist.com

България ще подкрепя периферните и изоставащи региони и изграждането на по-добри връзки между селските и градските райони в новия програмен период.

Европа залага на шест приоритета за развитие на регионите и намаляване на дисбалансите в тях в следващите десет години. Те са разписани в Териториалния дневен ред 2030 „Бъдеще за всички места“, който бе приет вчера (1 декември) по време на онлайн среща на министрите, отговорни за политиката за териториално сближаване в страните членки на ЕС, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Срещата на високо ниво е организирана от германското председателство на Съвета на Съюза, а България бе представена от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. 

Териториалният дневен ред 2030 е основополагащ стратегически документ за провеждането на регионална политика в ЕС и насърчаващ териториалното сближаване в Европа. 

Балансирано териториално развитие, функционални райони с по-малко неравенства, интеграция и сътрудничество извън административно-териториалните и националните граници, здравословна среда, кръгова икономика и устойчива цифрова и физическа свързаност са шестте приоритета, заложени в документа. Те са ориентирани към специфичните територии, към които следва да бъдат прилагани мерките на държавите за комплексно решаване на предизвикателствата пред тях.

„България изцяло подкрепя Териториалния дневен ред 2030 като важна стъпка в справянето с предизвикателствата на устойчивото териториално развитие. Заложените в документа принципи също ще допринесат за изпълнението на настоящата реформа в регионалната политика в България“, заяви по време на срещата заместник-министър Деница Николова. 

Тя допълни, че документът дава специален фокус и мерки към функционалните зони, изпълнението на интегрирани проекти и взаимодействие на заинтересованите страни в партньорства за постигането на целите. Така например се извежда направление, ориентирано към осъществяване на мерки над административните граници на населените места, като по този начин фокусът ще бъде поставен върху специфичните предизвикателства и нужди на функционални зони с подобни географски характеристики и ресурси - като планинска, морска, Дунавска, зони с по-слабо развити територии и др.

В следващия програмен период инвестициите в регионално развитие ще бъдат фокусирани чрез по-индивидуализиран подход, като се вземат предвид постигнатото ниво на развитие заедно с местните потенциали и проблеми, за да се подкрепят както развитите, така и периферните и изоставащи региони, създавайки по-добри връзки между селските и градските райони. 

„Всички мерки ще бъдат заложени в Интегрираните териториални стратегии за развитие на региони от ниво NUTS 2 с цел увеличаване на икономическия потенциал на регионите и използване на местните ресурси“, каза още Николова.

Предстои по плана да  бъдат обявени действия, подкрепящи изпълнението му, свързани с бъдещето на изоставащите региони, секторни политики за пространствените дисбаланси и оценка на териториалните въздействия, значението на малките населени места за териториалното развитие, трансграничните функционални зони, адаптиране към климатичните промени и устойчивостта и др.

 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: