Кои са 10-те мерки за икономическо възстановяване на ЕС

Кои са 10-те мерки за икономическо възстановяване на ЕС Снимка: Pixabay

План за икономическо възстановяване, финансиран със 750 млрд. евро и придружен с подобрено предложение за следващия дългосрочен бюджет 2021-2027 г.

1. Масиран икономически стимул

За да помогне на Европа да се възстанови след опустошителния икономически отзвук, причинен от пандемията COVID-19, Европейската комисия (ЕК) има план, финансиран със 750 млрд. евро и придружен с подобрено предложение за следващия дългосрочен бюджет 2021-2027 г. на Европейския съюз. Следващото поколение ЕС вижда Комисията да заема пари на финансовите пазари, като използва високия си кредитен рейтинг, за да осигури ниски разходи по заемите. ЕП подкрепя възстановителния план, но настоява Зелената сделка да остане приоритетна и планът да не натоварва бъдещите поколения.

2. Подкрепа на здравната система и инфраструктурата

Подсилване на капацитета за реакция на здравна криза е ключов за разрешаване на текущи и бъдещи финансови кризи. За да подпомогне справянето със здравната криза, ЕС прие новата 4Здраве програма, която ще укрепи здравните системи на държавите членки и ще насърчи иновациите и инвестициите в сектора. ЕС4Здраве е част от възстановителния план на следващото поколение ЕС. 

3. Политика на защита спрямо малкия и средния бизнес

Малките и средните предприятия представляват 99% от бизнеса в ЕС и тяхното възстановяване е ключово при възстановяване на икономиката. ЕС отблокира 1 млрд. евро от своя Фонд за стратегическо инвестиране, за да стимулира банките и заемодателите да осигурят ликвидност на повече от 100 000 европейски малки предприятия.

4. Смекчаване на рисковете от безработица

Работните места са силно засегнати от пандемията и безработицата расте драматично. За да подпомогне работещите, Инициативата за преодоляване на рисковете от безработица при спешна нужда предоставя финансова помощ в размер на 100 млрд. евро на страните членки под формата на заеми, предоставяни при благоприятни условия и с цел покриване на разходите по националните схеми за краткотрайна заетост.

5. Подпомагане на туризма и културата

Туризмът е секторът, силно засегнат от пандемията. Европа е първостепенна световна туристическа дестинация. ЕС въведе редица мерки, с които да подпомогне индустрията да се справи с кризата, както и пакет, с който да рестартира европейския туризъм. Бяха въведени облекчаващи мерки за транспорта, които да намалят отрицателния ефект на панемията върху авиокомпаниите, жп транспорта, автомобилния транспорт и корабоплаването.

Културните дейности бяха спрени и секторът получи целева подкрепа.

6. Банков пакет в помощ на домакинствата и бизнеса

За да осигури отпускането на заеми за домакинствата и бизнеса, ЕП одобри временно разхлабване на пруденциалните правила за европейските банки. Промените в регламентите за капиталови изисквания ще помогнат на пенсионерите и работещите на постоянен трудов договор да получат заеми при по-благоприятни условия, ще осигурят потока на кредити към малките и средните предприятия и ще подпомогнат инфраструктурни инвестиции.

7. Подпомагане на селското стопанство и риболова

За да бъде преодоляна опасността от прекъсване на снабдяването и недостига на хранителни продукти, ЕП одобри спешни мерки за подпомагане на земеделските стопани и риболова, засегнати от пандемията. Мерките включват подкрепа на риболовни и аква ферми и помощ на малки стопанства, произвеждащи селскостопански храни. Специално внимание беше обърнато на винопроизводителите, зеленчукопроизводителите и производителите на плодове.

8. Финансиране на държавите членки за реакция на кризата

Беше въведена Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и отклонени 37 млрд. евро от структурните фондове за незабавна финансова подкрепа на страните членки.

9. Облекчаване на изискванията за отпускане на държавна помощ

ЕС прие Временна рамка за държавна помощ, за да осигури достатъчно ликвидни средства за всички предприятия и да подпомогне икономическата активност по време на и след кризата с коронавируса. Страните членки имат възможност да получат безвъзмездна помощ в размер на 800 000 евро на компания за посрещане на спешни ликвидни нужди или за отпускане на заеми с благоприятна лихва.

10. Защита на крайноседмичния бизнес в Европа от чуждестранна конкуренция

В защита на бизнеса ЕП призова за равни условия за бизнес, така че да бъдат избегнати изкривявания на единния пазар, причинени от некоректна чуждестранна конкуренция. ЕП издаде регламент за преките чуждестранни инвестиции в страните членки на ЕС с цел бъдат избегнати рискове за сигурността и обществения ред в ЕС. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: