България възстановява стабилно икономиката си след рецесията

България възстановява стабилно икономиката си след рецесията Снимка: Coface

Прогнозата на Европейската комисия сочи засилване темпа на развитие през втората половина на годината

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България за 2021 г. се предвижда да бъде 3,5 процента, посочва ЕК в пролетната си прогноза.
В зимната прогноза от еврокомисията заложиха ръстът на брутния вътрешен продукт на страната ни да е само с 2,7% през тази година. Заради пандемията от COVID-19 българската икономика се сви с 4,2% през 2020 г.

Износът на стоки и услуги бе основно възпрепятстван с брутен отрицателен принос от 7,3 процента. Частното потребление остана непроменено през 2020 г. в сравнение с нивата от 2019 г.

Частното потребление бе подкрепено от запазването на работни места по схемите за подпомагане на заетостта и положителната динамика на заплатите, наличното финансово състояние на домакинствата в началото на криза и относително оптимистичните очаквания за икономическа дейност. 

Инвестициите се свиха рязко през първата половина на миналата година на фона на увеличената икономическа несигурност и нарасналите промишлени мощности. С постепенното възстановяване на степента на използване на капитала и увеличението на инвестиции в държавния сектор през втората половина на 2020 г. капиталообразуването се върна към предкризисните нива. 

Държавното потребление подкрепи общо търсенето през втората половина на 2020 г. Вносът се е свил с 6,6 на сто през 2020 г.
Икономическата активност в перспектива вероятно ще отбележи отскок от второто тримесечие на тази година и след това ще набира допълнително инерция. Очаква се брутният вътрешен продукт (БВП) да нарасне с ускорен темп от 3,5 на сто през 2021 г. до 4,7 на сто през 2022 г., според усвояването на средствата от Фонда за възстановяване и развитие, приет от правителството на 28 април. Износът на стоки ще се възстанови през 2021 г. на фона на увеличеното външно търсене.
Динамиката на износа на услуги ще зависи до голяма степен от развитието в туристическия сектор. Очаква се при тях да настъпи известно възстановява в сравнение с кризата миналата година, но вероятно през тази година нивата ще останат с около една четвърт под равнището отпреди кризата, преди тази разлика да се намали още през 2022 г.
Инфлацията в България ще ускори темп през 2021 г. до 1,6% след отчетените 1,2% миналата година, за да достигне 2% през 2022 г., посочва ЕК в пролетната си прогноза.
Безработицата ще следва положителна тенденция със спад до 4,8 на сто тази година след регистрираните 5,1 на сто миналата година и още по-силно понижение до 3,9 на сто през 2022 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: