Осем години по-късно спорът за лютеницата от Първомай беше решен от Съда в Люксембург

Осем години по-късно спорът за лютеницата от Първомай беше решен от Съда в Люксембург

„Ще заведем дело срещу държавата за пропуснати ползи“, посочи пред ФАКТИ управителят на ощетената фирма “Консервинвест”

Текстът е препубликуван от fakti.bg/

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

През 2019 година от ФАКТИ ви разказахме за казус, който към днешна дата получи своето решение в Съда на Европейския съюз в Люксембург.

През вече далечната 2014 година фирмите “Булконс Първомай“ и “Консервинвест“ започват да водят съдебен спор за употребата на географското означение в името на две конкурентни марки лютеница.

„Булконс“ завежда искове в Софийския градски съд срещу „Консервинвест“ на основание и на няколко вече отменени разпоредби от Закона за марките и географските означения. Тезата на „Булконс“ е, че тя е регистрирала географското указание „Лютеница Първомай“, а „Консервинвест“ не е вписана като ползвател, поради което неправомерно използва регистрираното географско указание в продуктите си и заблуждава потребителите.

От своя страна „Консервинвест“ претендира, че има право да използва регистрираните от нея марки. Фирмата твърди, че „Булконс“ не може да търси закрила по националния закон, тъй като в случая пряко приложение намира Регламент 1151/12 на Европейския парламент и Съвета на ЕС за регистрация на наименования – твърдение, което се потвърждава от новоизлязлото решение на Съда в Люксембург.

През 2017 година Софийският градски съд отхвърли иска на „Булконс Първомай“ да бъде преустановено използването на географското означение в името на лютеницата на конкурента ѝ, както и да ѝ бъде присъдено обезщетение от над 636 000 лева за пропуснати ползи.

Две години по-късно обаче, Софийският апелативен съд отмени решението на първата инстанция и уважи изцяло исковете на „Булконс“, като осъди „Консервинвест“ да плати и над 100 000 лева разноски. Апелативните съдии приеха, че географското указание е валидно регистрирано, че българският закон урежда защитата му и че европейският регламент не изключва национална правна защита.

Последва обжалване от „Консервинвест“ пред Върховния касационен съд (ВКС). ВКС от своя страна се обърна към Съда на Европейския съюз в Люксембург с преюдициално запитване, за да получи тълкуване по въпроса дали в случая може да има национална защита на географските указния.

Тълкуването на Съда в Люксембург вече е налице. Решението беше взето вчера, 9 февруари 2022 година.

„Регламент (ЕС) No 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни следва да се тълкува в смисъл, че не допуска правна уредба на държава членка, която предвижда национален режим за регистрация и закрила на квалифицирани географски означения на селскостопански продукти и храни, попадащи в приложното поле на този регламент, при положение че тази уредба е предназначена да се прилага само по споровете относно нарушения на предоставяните с тези географски означения права, като тези спорове се водят между търговци от тази държава членка, които произвеждат на нейната територия продуктите, по отношение на които са регистрирани посочените географски означения въз основа на тази правна уредба“, се казва в решението на Съда.

Оказва се, че закрилата на квалифицирани географски означения на селскостопански продукти и храни не е предвидена на национално ниво, а вероятно дори представлява нарушение.

От ФАКТИ се свързахме с г-н Румен Казаков, управител на фирма „Консервинвест“, за да говорим по темата.

„В последните осем години ни се случиха всички парадокси в съдебната система. Минахме през много дела, през всякакви парадокси. Миналата година Върховният касационен съд изпрати запитване до Съда на Европейския съюз, който сега се произнася така – защовъобще ни задавате тези въпроси, при положение, че в Регламента много ясно е казано, че няма как да има регистрация на географско указание на национално ниво и че цялото запитване е напълно излишно“, посочи Казаков.

„През всички тези години ние не можехме да работим нормално. Фабриката, банковите ни сметки бяха запорирани, сумата от 636 хиляди лева, на която бяхме осъдени, е внесена като гаранция. Бяхме смачкани. Оттук нататък очакваме, с произнасянето на Съда на Европейския съюз, ВКС по най-бързия начин да се произнесе, че печелим делото“, каза още той.

„Най-големият парадокс е, че сме съдени за това, че сме използвали нашата търговска марка, която до ден днешен е запорирана от съда. Ще заведем дело срещу държавата за пропуснати ползи. Въпросът е защо изобщо трябваше да съдим държавата заради такива необмислени действия“, посочи Казаков.

„Ще започнем да съдим държавата по съответния ред – първоу нас по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Ако у нас не получим удовлетворяващо решение, ще се обърнем и към по-горни инстанции. Няма как да не потърсим възмездие за тази гавра, която преглъщахме толкова много години. Дори не става въпрос за пари, а за това, че истината трябва да излезе наяве и всеки да си понесе отговорността за подигравката с нашия живот – 8години да развиваш честен бизнес, а всичките ти сметки, имоти и търговски марки да са запорирани – товае ужасно. Само аз и служителите ми знаем какъв стрес сме преживели“, завърши той.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: