ЕС въвежда нови енергийни етикети от март 2021 г.


Какво е новото в новия енергиен етикет, който въвежда ЕС.

Енергийният етикет е европейска инициатива на държавите членки на ЕС и на Европейската комисия, която стартира още през 1994 г. През месец ноември 2020 г. във всички държави от Европейския съюз започна поетапното въвеждане на нови енергийни етикети за продукти, свързани с енергопотреблението. Новият етикет цели да улесни потребителите при избора на покупка и да ги насърчи да предпочетат по-енергийно ефективен уред. Това съобщават от Проект LABEL 2020, който има задачата да съдейства за гладкото преминаване към новите енергийни етикети. 

Предвиден е преходен период от 1 ноември 2020 г. до 1 март 2021 г., през който доставчиците следва за всеки уред, пуснат на пазара, да предоставят наред със стария етикет и новия.  

След 1 март 2021 г. търговците ще разполагат с 14 работни дни да заменят съществуващите енергийни етикети с новите върху всички продукти, за които се прилагат новите изисквания, в търговските обекти и онлайн магазините. 

От 1 септември 2021 г. новото етикетиране ще обхване и светлинните източници. За останалите продуктови категории все още няма дефинирани срокове, но се очаква това да се осъществи поетапно в следващите няколко години. 

Какво е новото? 

В новия етикет скалата за класовете за енергийна ефективност е уеднаквена за всички групи продукти и включва само класовете от А до G, като отпадат класовете „+”, „++“ и „+++“ след А клас. Така дефинирана, скалата дава възможност на потребителите по-лесно да се ориентират и да сравняват различните продукти. През следващите няколко години на пазара няма да има продукти, които да отговарят на клас А, тоест най-горният клас ще остане празен, а броят на уредите от клас В няма да е голям. Това означава, че даден електроуред, например хладилник с консумация на енергия Х kWh/annum, който сега е клас А+++, може да стане клас В или С при същата консумация на енергия. 

Критериите за класовете от A до G регулярно ще се преразглеждат от ЕС съобразно развитието на пазара, като не се предвижда добавяне на нови класове или разширения с плюсове към новата скала. 

В горния десен ъгъл на етикета се въвежда QR код, посредством който потребителят може да получи допълнителна, официална (нетърговска) информация, публикувана от производителите в новата продуктова база данни на ЕС. Необходимо е само кодът да се сканира със смартфон. 

Долната част на етикета съдържа различни пиктограми, които дават информация за определени характеристики на продукта (например за енергийна ефективност в режим HDR за телевизори и екрани, време за изпиране за пералните машини и др.). Въвежда се четиристепенна скала (от А до D клас) за нивото на шум, произвеждан по време на работа на уреда.  

Въвеждането на новите енергийни етикети ще се осъществява поетапно за отделните продуктови групи. Първоначално нови етикети ще имат следните продуктови групи: 
- електронни екрани и телевизори; 
- битови перални машини; 
- битови перални машини със сушилня; 
- хладилни уреди; 
- домакински съдомиялни машини. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: