„Автомагистрали“ ЕАД има договори за 7 големи инфраструктурни проекта

„Автомагистрали“ ЕАД има договори за 7 големи инфраструктурни проекта Снимка: flashnews.bg

Дейността му включва изграждане на нови пътни участъци, както и поддръжка и ремонт на съществуващите.

Държавната фирма „Автомагистрали“ ЕАД има 7 действащи договора с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), които са сключени след проведени процедури за възлагане на обществени поръчки или на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

 

Сред тях са договорите за доизграждане на автомагистрала„Хемус“ и модернизация на участъка от Макреш до Монтана от пътя „Видин – Ботевград“. Дружеството изпълнява също поддръжката на участъци от магистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“. 

 

„Автомагистрали“ има и договор за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления. Това съобщава министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в писмен отговор на депутатски въпрос.

 

Всички възложени на  „Автомагистрали“ ЕАД обекти са на различен етап на изпълнение, което дава възможност за добро планиране и за срочно и качествено извършване на дейностите.

 

Средната цена за изграждане на километър път по възложените проекти варира от 10 058 539,49 лв. с ДДС до 16 460 717,70 лв. с ДДС. От отговора става ясно, че това се дължи на вида и сложността на обектите. 

 

Към момента с цел обезпечаване на процеса по проектиране и строителство „Автомагистрали“ ЕАД има сключени 405 договора с партньори-контрагенти и 60 договора с клиенти за доставка на материали и наем на механизация, които са с различен срок на действие. 

 

АПИ сключва отделни договори за авторски надзор, строителен надзор и археология по реда на Закона за обществените поръчки.

 

Що се отнася до възлаганите външни услуги от „Автомагистрали“ ЕАД, то за тях се сключват договори след провеждане на процедури, съобразени с приложимото законодателство в областта. 

 

„Автомагистрали“ ЕАД е търговско дружество със 100% участие на държавата в капитала. Екипът успешно се справя с дейностите по планиране, проектиране и изграждане както на нови пътни участъци, така и с поддръжката и ремонта на съществуващите, завършва отговорът на министър Аврамова.