Развитието на биотехнологиите и персонализираната медицина

Развитието на биотехнологиите и персонализираната медицина Снимка: Pixabay

Персонализираната терапия включва прицелно лекарствено лечение. Тя почива на генетично изследване, което използва диагностични биомаркери.


След завършване на първата фаза на разчитане на човешкия геном и с насоченото търсене на връзките между гени и заболявания, процентът им непрекъснато нараства. В САЩ, например, има над 140 лекарства, които имат изискване за приложение след генетично изследване. В световен мащаб броят им се увеличава значително през последните години - това са около 42% от всички нови медикаменти, а само в областта на онкологията над 70% от новите лекарства са с потенциал за персонализирана медицина. Очаква се и сериозно увеличение на инвестициите в науката, която стои в основата на персонализираната медицина, като прогнозите в следващите 5 години са 70% от новите медикаменти да са таргетни агенти“, казва д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на Амджен България.
Пионер в областта на биотехнологиите от 1980 г., Амджен се разраства и превръща в най-голямата независима компания за биотехнологии в света с милиони пациенти и поредица лекарства с революционен потенциал. Компанията присъства в 75 страни и достига пациенти, които се борят с онкологични заболявания, бъбречна недостатъчност, ревматоиден артрит, костни и други тежки заболявания. Дъщерната компания deCODE Genetics е лидер в областта на човешката генетика и играе важна роля в идентифицирането и утвърждаването на прицелни таргети при лечение на заболявания.
Все по-важна роля ще играят и комбинираните подходи, включващи иновативни технологични решения с лекарствено лечение, например приложението на телемедицината за диагностика, мониториране на пациента в реално време, проследяване на ефекта от лекарственото лечение, контрол върху дозата“, посочва д-р Чемишанска.

Какво представлява персонализираната медицина и персонализираната терапия

Персонализираната медицина е относително ново направление в медицината, което може да се определи като революционен поврат в подхода към определени заболявания спрямо превенцията, диагностиката и лечението им. Развитието й в последните години е свързано със сериозните открития в областта на биологичната наука и напредъка на познанието за основните сигнални пътища, двигатели на биологичните процеси на ниво молекули и гени. Безспорно принос за това има настоящото развитие на молекулярната биология, генетиката и генното инженерство.
Персонализираната терапия включва прицелно лекарствено лечение. Тя почива на генетично изследване, което чрез използването на диагностични биомаркери отчита дали съответният пациент носи този ген, или има съответната мутация в конкретния ген, както и дали е подходящ за тази прицелна или таргетна терапия. Биомаркерите в по-широк смисъл могат да подпомогнат медицинското решение по отношение на превенцията, първичната профилактика, определяне прогнозата на заболяването и както стана ясно - очаквания ефект от терапията.
Днес персонализираната терапия навлиза все по-широко в лечението на редица социалнозначими заболявания, като най-широкото й приложение е в областта на онкологичните и хематологичните заболявания, кардиологията, някои инфекциозни заболявания, неврологията и дори психиатрията.

Какви са ползите за пациента

Персонализираната терапия гарантира много по-висока ефективност на приложеното лечение и помага да се избегнат страничните ефекти от прилагането на терапия при пациенти, при които тя няма да действа. Установено е, че при този вид прецизна терапия резултатите от здравните грижи могат да се подобрят в пъти и средната преживяемост да бъде значително удължена, например с 15-20% при пациенти с рак на дебелото черво. Пациенти, при които не се очаква ефект от лечението, не са подложени на съпътстващите нежелани лекарствени реакции. Безспорно това спестява излишно страдание и средства, защото най-скъпа е неефективната терапия. В САЩ са изчислили, че са спестени милиони долари от това, че на пациентки с рак на гърдата с определени генетични характеристики вместо стандартната химиотерапия, която при тях не би имала ефект, е приложена съответната подходяща прицелна терапия.

При фамилна обремененост може ли да се започне превантивно лечение
 
Има заболявания, при наличие на фамилна обремененост и генетична предразположеност, при които, ако се знае, с прилагането на ранно изследване и диагностика може да се предотврати развитие на болестта, както и да се гарантира по-добър ефект от лечението. Например при авансиралия рак на дебелото черво е установено, че пациентите, които нямат мутации в два определени гена, са подходящи за таргетна терапия и при тях се постига значително по-висока ефективност, отколкото при пациенти, при които тази мутация съществува. Ето защо идеята е да се отдели точната по-тясна група пациенти, които ще имат най-сериозна полза и ефективността ще е много висока.

Централизирана база данни

Наличието на централизирана база данни – електронна система, електронно досие на пациентите, което да осигурява достъп до информация, включително фамилна обремененост на пациента, история на заболяването, проведени генетични изследвания и лечение, в значителна степен би подобрило ефективността на системата. Наличието на регистри на заболяванията биха дали възможност за сериозни анализи и по-добро качество на терапията на конкретния пациент.

Българските лекари познават тези иновативни методи

Ние от Амджен, в допълнение на сериозните инвестиции в клинични проучвания в България, като част от международната научна и развойна програма на компанията, непрекъснато провеждаме и широка образователна дейност и научно-практически форуми сред българските лекари, за да ги запознаем с най-последните постижения в тази област. Това е задължителна и приоритетна част от нашата дейност, защото всяко ново лекарство, което се появява като таргетна терапия, е резултат на откриване на нов сигнален път, нов рецептор или ключовата молекула във възникване на болестния процес, които са „на прицел“ с новите таргетни лекарства и представляват нов подход за лечение на това заболяване“, продължава д-р Чемишанска.

НЗОК покрива ли лекарствените продукти?

В момента от Здравната каса в България се покриват между 35-40 таргетни терапии – главно в областта на онкологичните и хематологичните заболявания.
Проблемът, който в момента съществува, е, че НЗОК не покрива генетичните тестове, които са задължителни, за да се приложат тези таргетни агенти на подходящите пациенти. Засега това остава ангажимент на компанията притежател на разрешителното за употреба - фармацевтичната компания. Необходимо е да се убедят отговорните органи, че трябва да се осигури заплащане на генетичното изследване за правилен подбор на пациентите.

Предстоящи лекартвени продукти и терапии

Разчитането на „шифъра“, който стои кодиран в спиралата на ДНК, открива необятни възможности за иновативни решения в областта на лекарственото лечение, биотехнологиите и персонализираната медицина.
XXI век ще бъде запомнен като век на биотехнологичните открития. От гледна точка на терапевтични области се инвестира в няколко направления със сериозни нерешени медицински проблеми в онкологията и хематологията в костните заболявания – остеопороза, костни метастази. Едно от най-новите направления, в които се работи, са сърдечносъдовите заболявания, мигрената и болести на нервната система.
  
В медицината на бъдещето безспорно биотехнологиите предлагат много нови и все още неразгадани хоризонти за лекарствено лечение. Понастоящем около 20 процента от всички лекарства в света са произведени по методите на биотехнологиите, но делът им бързо нараства. 400 са новите молекули, които са в различен период на клинични проучвания. Голям процент от тях се очаква да бъдат таргетни агенти с потенциал за персонализирана терапия. В тази сфера има огромен неизчерпан потенциал и само бъдещето ще покаже къде са границите на познанието“, казва д-р Чемишанска.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: