Десислава Танева: 1,7 млрд. лева за българските фермери

Десислава Танева: 1,7 млрд. лева за българските фермери Снимка: www.mzh.government.bg

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева съобщи, че до 31.12.2020 г. българските фермери ще получат 1,7 млрд. лв.

В интервю по „Тази сутрин“ на Би Ти Ви министър Танева посочи, че Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) управлява огромен ресурс със 100 000 бенефициенти за възстановяване на зеленчукопроизводството и трайните насаждения.

Сушата засегна много територии, посочи министър Танева. Темата е изключително актуална за Североизточна и Югоизточна България. Пропадналите територии са 143 000 дка. Със заповед за одобряване на държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени към природно бедствие, са установени засегнатите територии и след 10.10.2020 г. започва приемът на заявления. Компенсациите възлизат на 4,7 млн. лева.

Въз основа на Анализ на добивите от пшеница по общини през 2020 г., сравнени със средните добиви през последните 5 години, добивът по области е намалял, както следва: област Варна – 49%,област Добрич – 60%, област Бургас – 46%, област Сливен – 47%, област Ямбол – 40%, област Силистра – 39%, област Шумен – 37%. Министър Танева посочи, че наличностите от миналата година ще бъдат запазени за сметка на износа, който ще намалее с прогнозните 60%. Тя посочи, че цената на международния пазар в момента е много колеблива и изцяло се определя на международните борси. При царевицата компенсацията е за добив по-малък от 30%. Определена е допълнителна помощ за зърнопроизводителите от 10 млн. лева.  

Напояване със собствени водоизточници (сонди) до определен дебит е мярката, която е приета от Министерство на земеделието, храните и горите, съгласувано с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и ще бъде прилагана повсеместно през следващата година. Предвидени са възможности за контрол.

Министър Танева засегна и темата за увеличеното предлагане на български продукти в супермаркетите. Тя посочи, че Българската агенция за безопасност по храните (БАБХ), която е контролният орган, влезе във всички обекти и на база на анкетни карти установи, че са сключени договори с 450 нови български производители.

Министър Танева посочи също, че „прасетата се връщат в задните дворове“ и министерството отчита над 5000 рециклирани лични стопанства след свинския грип.

Следващата 2021 г. ще бъде преходна година, според Танева. От прилаганите 20 мерки за насърчаване на българските фермери някои се оказват много сполучливи и тяхното прилагане ще продължи и през следващата година.

Ежеседмично и ежемесечно ще бъдат извършвани плащанията към земеделските стопани по определения график.

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: