Доставките на природен газ у нас са се увеличили със 7,2% през септември

Доставките на природен газ у нас са се увеличили със 7,2% през септември Снимка: БНР

При производството на енергийни продукти нарастване се наблюдава само при твърдите горива - с 6,3%.

През септември 2023 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти нарастване се наблюдава само при твърдите горива - с 6,3%. Най-голямо намаление е регистрирано при автомобилния бензин - с 12,3%.

При доставките на енергийни продукти най-голямо увеличение се наблюдава при природния газ - със 7,2%. Най-голямо намаление е регистрирано при автомобилния бензин - с 34,2%. 

Производство на енергийни продукти 

През септември 2023 г. спрямо август 2023 г. нараства производството на твърди горива - с 6,3% до 1392 хил. тона.

Намалява производството на:

 • автомобилен бензин - с 12,3% до 150 хил. т;
 • дизелово гориво - с 10,0% до 260 хил. т;
 • електрическа енергия - с 3,7% до 3 149 ГВтч.

            Производството на природен газ и пропан-бутанови смеси остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нараства производството на автомобилен бензин - с 50,0%.

Намалява производството на:

 • твърди горива - с 51,7%;
 • електрическа енергия - с 15,1%;
 • дизелово гориво - с 6,5%.

Производството на природен газ и пропан-бутанови смеси остава без изменение. 

Доставки на енергийни продукти

През септември 2023 г. спрямо август 2023 г. нарастват доставките на: 

 • природен газ - със 7,2% до 179 млн. куб. м;
 • твърди горива - с 5,8% до 1442 хил. т.

            Намаляват доставките на:

 • автомобилен бензин - с 34,2% до 52 хил. т;
 • дизелово гориво - с 15,5% до 218 хил. т;
 • електрическа енергия - с 11,4% до 2 306 ГВтч;
 • пропан-бутанови смеси - с 4,3% до 44 хил. т.

 

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на:

 • природен газ - с 28,8%;
 • дизелово гориво - с 9,0%;
 • пропан-бутанови смеси - с 4,8%.

Намаляват доставките на: 

 • твърди горива - с 49,6%;
 • електрическа енергия - с 1,3%.

Доставките на автомобилен бензин остават без изменение.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: