1 997 271 лв. е месечната вноска за лицата, произвеждащи продукти от руски нефт

1 997 271 лв. е месечната вноска за лицата, произвеждащи продукти от руски нефт Снимка: wikimedia.org

1 997 271 е размерът на вноската по чл. 1 от Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт за месец април 2024 г.

С влизането в сила през месец ноември 2023 г. на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, лицата, които произвеждат нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, се задължават да правят месечни вноски за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.

Размерът на месечната вноска се определя от министъра на икономиката и индустрията в срок до 15 – то число на текущия месец по формула, съгласно чл. 4, ал. 1 от закона.

Вноската за месец април 2024 г., в размер на 1 997 271 лева, е определена със Заповед № РД-16-469/14.05.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията д-р Петко Николов.

Данни за изчислението на вноската са взети от:

1. Средномесечната цена за месец април 2024 г. на суров нефт сорт „Брент“ на база статистически данни от U.S. Energy Information Administration for Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), както следва: 89,940 щатски долара за барел. 

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm

2. Средномесечна цена за месец април 2024 г. на суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия на база Решение (ОВППС) 2022/2369 на Съвета на ЕС от 3 декември 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, както следва: 60 щатски долара за барел.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:311I:FULL

3. Стойността на вноската в лева е изчислена при средномесечен курс на БНБ

https://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/MonthlyExchangeRates/index.htm

4. Агенция „Митници“

Вноската е върху нефтопродукти, произведени на територията на Република България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия за месец април 2024 г. за количеството литра нефтопродукти с код по КН 27 10, изведени от данъчен склад за месец април 2024 г., произведени от нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, по подадени данни от Агенция „Митници“.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: