Постъпленията в държавната хазна продължават да се свиват

Постъпленията в държавната хазна продължават да се свиват

Основната причина са ограниченията заради коронавируса у нас и по света.

Постъпленията в държавната хазна продължават да се свиват, въпреки че все още бюджетът е с излишък. Това показват данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към края на юли и прогнозните за август, публикувани от финансовото министерство. 


На база предварителни данни и оценки, през август в хазната се очаква да има излишък от 1,5 млрд. лв. Намалението спрямо края на юли е 1,7 млрд. лв. 

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към 31 юли 2020 г. е положително в размер на 1723,8 млн. лв. За месец август 2020 г. обаче се очаква дефицит в размер на 190,4 млн. лв. 

Приходите, помощите и даренията по КФП за месеца се очаква да бъдат в размер на 28 787,0 млн. лв. Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи се свиват с 949,8 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 430,9 млн. лв. Към юли 2020 г. приходите, помощите и даренията са в размер на 25 266,5 млн. лв. или 56,9% от годишните разчети. Номиналното намаление в сравнение с 2019 г. е със 713,4 млн. лв.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 20 054,5 млн. лв., което представлява 57,4% от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 3803,7 млн. лв. или 57,8% от предвидените в разчетите за годината. От ДДС са постъпили малко над 6 млрд. лв. към края на юли, което е с 400 милиона по-малко спрямо година по-рано.

Това свиване е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19.

Размерът на фискалния резерв към 31.07.2020 г. е 10,14 млрд. лв., в т.ч. 9,78 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,36 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, отчитат от Министерството на финансите.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 755,3 млн. лв.


 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: