Продължителността на живота зависи от броя на родените деца?

Продължителността на живота зависи от броя на родените деца?

Американски и китайски учени проведоха съвместно изследване, което потвърди дългогодишната хипотеза за генетична връзка между стареенето и фертилността

Това откритие в разбирането на връзката между гените и продължителността на живота е публикувано в списаниеScience Advances.

Изследователи от Мичиганския университет представиха понятието „репродуктивен успех“ за измерване на фертилността. Те го определят чрез ранната възраст на първо раждане при жените и броя на децата при мъжете. Анализирайки генетичния материал на повече от 276 хиляди души, учените са идентифицирали няколкостотин генетични варианта, свързани с репродуктивната активност.

Оказва се, че хората с голям брой генетични варианти, свързани с ранна възраст на раждане и голям брой деца, имали значително по-малък шанс да доживеят до 76-годишна възраст. Това откритие предполага, че гените, участващи в плодовитостта, също могат да повлияят на процеса на стареене.

Експертите отбелязват, че подобни модели са съвсем логични от гледна точка на естествения подбор. Природата се стреми да осигури максимален брой потомства и когато тази мисия бъде изпълнена, организмът губи своята физиологична цел да продължи живота си.

Важно е обаче да се отбележи, че не само биологичните фактори влияят на човешкото общество. Влияние оказват и социални и икономически аспекти, които компенсират еволюционните изкривявания и осмислят продължаването на живота, независимо от биологичните предпоставки.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: