Национална карта на недекларираната заетост ще представи АИКБ

Национална карта на недекларираната заетост ще представи АИКБ Снимка: pixabay

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) организира на 22 февруари 2021 г. онлайн кръгла маса за представяне и обсъждане на Национална карта на недекларираната заетост

Инициативата се реализира по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“.

Националната карта е единствена по рода си не само на национално, но и на европейско равнище и съдържа огромна по обем информация за нагласите на работодателите и заетите лица към проявленията на недекларираната заетост, оценка на нейния дял, уязвимост на отделните възрастови групи към сиви практики, оценка на рисковете, които крият новите форми на заетост и тяхната приложимост по браншове, както и конкретни насоки за ограничаването ѝ, уточняват от АИКБ.

Националната карта е разработена въз основа на проведени две национално представителни проучвания сред работодатели и заети лица, дълбочинни интервюта на работодатели, както и кабинетни проучвания и дава ясна картина за проявленията на недекларираната заетост на национално равнище.

В дискусията ще вземат участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: