Швейцарската питейна вода е замърсена с „вечни химикали“

Швейцарската питейна вода е замърсена с „вечни химикали“

Подпочвените води осигуряват 80 процента от питейната вода в Швейцария

Вечни химикали са открити в почти половината от подпочвените води на Швейцария, показват изследвания.

Пробите са взети в над 500 измервателни станции. Националната обсерватория за подземни води (NAQUA) установи, че потенциално вредните химически добавки са широко разпространени в основния източник на питейна вода на Швейцария.

Швейцарските гранични стойности обаче са надвишени само на една станция, според Федералната служба за околна среда (FOEN).

Какво представляват вечните химикали?

Вечните химикали или PFAS (пер- и полифлуороалкилови вещества) са голяма група създадени от човека химикали, които се използват в много продукти заради свойства срещу залепване или за отблъскване на петна.

Те печелят името си благодарение на факта, че не се разпадат в околната среда.

Вредни за здравето, PFAS се свързват със състояния като рак, заболявания на щитовидната жлеза и хипертония, предизвикана от бременност.

Химикалите могат да бъдат погълнати чрез водата, храната и дори въздуха.

Въпреки че някои вечни химикали вече са забранени в Швейцария, остатъци все още се намират в околната среда.

Какво е подпочвена вода?

Подпочвените води са прясна вода, която се филтрира под повърхността на земята, където се задържа в порести скали или седименти, известни като водоносни пластове.

През 2021 г. FOEN и NAQUA се заеха да анализират швейцарски проби от подземни води за 26 вида PFAS. Резултатите идентифицираха 13 вида PFAS в почти половината от измервателните станции.

Най-високите концентрации са измерени за PFOS (перфлуороктан сулфонат), който е до голяма степен забранен в страната от 2011 г. Този вид вечен химикал представлява най-голям риск за здравето. В миналото е бил широко използван като защитно покритие за текстил като килими и кожа.

Швейцария определя безопасна граница между 0,3 и 0,5 микрограма PFAS на литър подпочвена вода, с лимит от три отделни вида на проба. Тя е надвишена само в една от измервателните станции.

Как PFAS попадат в питейната вода?

Противопожарните пяни, съдържащи PFAS, са един от основните виновници за вечните химикали в попдочвените води, според FOEN.

Те се използват многократно в зони за обучение по гасене на пожари, както и в индустриални зони, резервоари и железопътни линии и могат да изпускат вечни химикали в почвата.

Подпочвените води са замърсени с PFAS и от други източници, като сметища и отпадъчни води.

В момента Швейцария проучва дали е необходим план за действие за трайно намаляване на излагането на хората и околната среда на химикали.

Забранени ли са PFAS в ЕС?

Досега ЕС ограничава само определени видове PFAS. PFOA (перфлуорооктанова киселина) е забранена, докато PFOS е забранен с изключение на няколко употреби.

В продължаваща битка по въпроса Европейската комисия предложи пълна забрана на PFAS, но много производители се противопоставят.Предстои различни регулаторни органи да гласуват предложения закон догодина. Ако бъде одобрен, той може да влезе в сила през 2026 г.

По-рано тази година разследване на Forever Pollution Project установи, че 17 000 обекта в Европа и Обединеното кралство са замърсени с токсичните химикали.

Особено гъсти са замърсените площи в Белгия, където се намира производственият обект на 3M PFAS в Цвиндрехт, Фландрия, както и в Англия, Нидерландия, Германия, Швейцария и части от Франция и Италия.

В Обединеното кралство мониторинг на подпочвените води между 2014 г. и 2019 г. установи широко разпространено присъствие на PFAS, като някои химикали бяха открити в почти 40 процента от тестваните обекти.

По-рано тази година доклад на френското Министерство на екологичния преходустанови, че вечните химикалите в страната се следят много рядко, което наложи задължително наблюдение на 20 вида вечни химикали.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: