През април производството на безоловен бензин е намаляло с близо 60 %

През април производството на безоловен бензин е намаляло с близо 60 % Снимка: pikist.com

Най-голям спад е регистриран при доставките на твърди горива - с 29,2%

През април 2023 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти не се наблюдава нарастване при нито един от продуктите. Най-голямо намаление е регистрирано при безоловния бензин - с 59,1%.

Най-голямо нарастване се наблюдава при доставките на пропан-бутановите смеси - с 4,7%. Най-голям спад е регистриран при доставките на твърди горива - с 29,2%. 

Производство на енергийни продукти 

През април 2023 г. спрямо март 2023 г. се наблюдава намаление на производството на:

 • безоловен бензин - с 59,1% до 45 хил. т;
 • пропан-бутанови смеси - с 40,0% до 3 хил. т;
 • твърди горива - с 27,1% до 1 445 хил. т;
 • електрическа енергия - със 17,3% до 3 063 ГВтч;
 • дизелово гориво - със 7,9% до 176 хил. тона.

Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година намалява производството на:

 • безоловен бензин - с 67,4%;
 • пропан-бутанови смеси - с 57,1%;
 • природен газ - с 50,0%;
 • твърди горива - с 44,1%;
 • дизелово гориво - с 25,7%;
 • електрическа енергия - с 25,6%.

 

Доставки на енергийни продукти

През април 2023 г. спрямо март 2023 г. нарастват доставките на:

 • пропан-бутанови смеси - с 4,7% до 45 хил. т;
 • дизелово гориво - с 1,8% до 167 хил. тона.

   Намаляват доставките на:

 • твърди горива - с 29,2% до 1 288 хил. т;
 • природен газ - с 18,1% до 212 млн. куб. м;
 • безоловен бензин - с 11,8% до 30 хил. т;
 • електрическа енергия - с 11,1% до 2 704 ГВтч.

 

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на:

 • пропан-бутанови смеси - с 32,4%;
 • природен газ - с 5,0%;
 • електрическа енергия - с 2,7%.

Намаляват доставките на:

 • твърди горива - с 51,1%;
 • дизелово гориво - с 13,0%;
 • безоловен бензин - с 3,2%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: