Фирмите не могат да се справят сами с ценовия шок на енергоносителите, сочи проучване

Фирмите не могат да се справят сами с ценовия шок на енергоносителите, сочи проучване Снимка: https://pixabay.com/

Бизнесът се нуждае от компенсация без таван от 30%

Българска търговско-промишлена палата проведе експресно анкетно проучване сред своите членове във връзка с високите цени на електроенергията и природния газ. То се проведе в периода 4-6 януари 2022 г.

Проучването показа, че няма фирми, които да са подготвени да се справят със собствени сили поради високите цени на енергийните носители.  Пренебрежимо нисък дял ( едва 1%) от фирмите са реализирали прогрес в тези условия, както и тези, които гледат позитивно, поради това, че са насърчени да инвестират във ВЕИ за собствени нужди (3% от анкетираните).

74 %  от респондентите посочват, че не могат да планират цените на предлаганите стоки и услуги от тях, поради динамиката в цените на ел.енергия, която в края на 2021г. достигна пикови равнища на пазара „Ден напред" до нива от 824.55 лв./ MWh.  

По този начин предприятията пропускат поръчки и изпълняват само вече поетите ангажименти, защото динамиката не позволява нормално планиране – посочват 34% от предприятията.

За съжаление сериозните колебания в цената на ел. енергията дава и пряко отражение върху работната сила в предприятието,  която е най-важния ресурс във фирмите, като 63%  посочват, че не могат да увеличат заплатите на работниците на фона на сериозната инфлация в цените и несигурния пазар на ел. енергия.

41% от от фирмите посочват, че ако кризата продължи прекалено дълго ще се наложи да съкратят част от персонала,  а 24%, че ще преустановят дейност за неопределно време.

76% от предприемачите  считат, че е необходимо компенсацията да бъде съобразно предложенията на национално представителните работодателски организации, а именно без ограничен таван от 30% на компенсацията.

По този начин мярката ще окаже сериозен ефект върху фирмите и небитовите потребители и ще има стопиращ ефект върху динамичния ръст в цените на стоките и услугите и ще окаже сериозен позитивен ефект върху икономическата среда. 


Едва 5% от бизнеса определя предложения механизъм за компенсация за достатъчен.

15 % от тези, които вече са преустановили дейността си отбелязват, че ще я възстановят, едва когато пазара на ел.енергия се възстанови до поносимите нива.

Източник: БТПП

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: