Очакваната продължителност на живота, изчислена за 2020-2022 г., е 71,9 години

Очакваната продължителност на живота, изчислена за 2020-2022 г., е 71,9 години Снимка: pikist.com

Спрямо предходния период (2019 - 2021 г.) прогнозната продължителност на живота у нас намалява с 1,7 години.

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2020 - 2022 г., е 71,9 години, като спрямо предходния период (2019 - 2021 г.) намалява с 1,7 години.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 68,3 години, докато при жените е със 7,5 години по-висока - 75,8 години. 

Спрямо 2012 г. през 2022 г. при мъжете се наблюдава намаление на средната продължителност с 2,3 години, докато при жените с 1,8 години.

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот по пол и периоди

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 3,0 години по-висока (72,8 години) отколкото на населението в селата (69,8 години).

Спрямо 2012 г. зпродължителността на живота за населението в градовете е намаляла с 2,1 години, а за населението в селата - с 2,2 години.

Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 14,2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 12,0 и 16,1 години. В сравнение с 2012 г. през 2022 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, намалява с 1,4 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 69,4 години в област Видин до 74,8 години в област София (столица), като общо в четиринадесет области тя е над средната за страната. 

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област София (8,4 години), а най-малка - в област Шумен (5,9 години).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: