Декларации за изплащане на обезщетения от НОИ вече само по електронен път

Декларации за изплащане на обезщетения от НОИ вече само по електронен път Снимка: pixabay.com

Няма промяна в срока за подаване на декларациите.

От 18 август 2020 г. начинът за подаване на документи за парични обезщетения, които се изплащат от НОИ, се променя и ще се приема единствено електронният подпис. 

Това засяга не само паричните обезщетения, но и помощите от държавното обществено осигуряване (ДОО). 
По електронен път ще се подават и удостоверения, с които ще се декларират данни както от самоосигуряващите се лица, така и от осигурителите, при майчинство, болест или осиновяване на дете. 

Използването на квалифициран електронен подпис (КЕП) ще бъде наложително.
 
Физическите лица с прекратени договори по трудови правоотношения също ще могат да подадат документите си (заявление приложение 15) в НОИ със своя КЕП през формата за контакт с Националния осигурителен институт. 
Същият начин може да бъде използван и при подаване на документи за починало осигурено лице, за да бъдат изплатени парични помощи (заявление-декларация 17), както и помощи и обезщетения, които не са били получени от вече починало лице (заявление-декларация 18). 

Относно срока за подаване на необходимите документи не е наложена промяна. Не е променен и начинът за изчисление на паричните помощи и обезщетения и тяхното изплащане от ДОО.