Всеки ден всички плащаме безумни пари за безобразията на чиновниците

Всеки ден всички плащаме безумни пари за безобразията на чиновниците Снимка: https://pixabay.com/

Правителството одобри изплащането на 122 900 лв. на пострадали от забавено правосъдие

Допълнителни разходи в размер на 122 900 лева. по бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени   от Министерския съвет.

Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие. 


Това е общият размер на сумата, изплатена от 1 октомври 2023 г. до 6 декември 2023 г. от бюджета на Министерството на правосъдието.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на Глава трета „а" от Закона за съдебната власт.

Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: