Пак данъкоплатците са жертвите на българското правосъдие

Пак данъкоплатците са жертвите на българското правосъдие Снимка: https://pixabay.com/

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 87 034 лв. по три осъдителни решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения на обща стойност 87 034 лв. в изпълнение на три решения на Европейския съд по правата на човека срещу България („Съдът“, ЕСПЧ).

Те са постановени в периода 23.05.2023 г. - 18.07.2023 г.
Делото „А. Е. срещу България“ е свързано с разследването на твърденията, че жалбоподателката А.Е. е била жертва на домашно насилие от 23-годишен мъж, с когото е съжителствала.

ЕСПЧ постанови, че е налице нарушение на чл. 3 (забрана на изтезанията, нечовешкото или унизително отношение или наказание) от Конвенцията зазащита на правата на човека и основните свободи („Конвенцията“), поради това, че властите не са предоставили на жалбоподателката адекватна защита.

Съдът установи и нарушение и на чл. 14 от Конвенцията (забрана на дискриминацията) поради това, че държавата не се справя адекватно със защитата на жените срещу домашно насилие. ЕСПЧ присъжда на жалбоподателката обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 евро и 3000 евро за разходи и разноски.

Делото „Станеви срещу България“ касае невъзможността на жалбоподателите (майка и дъщеря) да получат обезщетение за неимуществените вреди, претърпени от смъртта на техния съпруг, съответно баща, който починал от нараняванията си, получени в автомобилна катастрофа.

Съдът заключава, че при конкретните обстоятелства по делото държавата-ответник не е осигурила средство, позволяващо подходящо обезщетение, както изисква член 2 от Конвенцията в нарушение на позитивното процесуално задължение на държавата съгласно тази разпоредба. ЕСПЧ присъжда на жалбоподателките обезщетение за неимуществени вреди в размер на 12 000 за всяка от тях, както и 2000 евро за разходи и разноски.

Делото „Наковски срещу България“ засяга отнемането на имущество на жалбоподателя, за което се счита, че е придобито чрез престъпление. В конкретния случай и прилагайки принципите по делото „Тодоров и други“, ЕСПЧ намира нарушение на член 1 от Протокол №1 към Конвенцията по отношение на отнемането на имуществото на жалбоподателя и неустановяването на каузална връзка между него и престъпната му дейност.

Присъжда му 3000 евро за неимуществени вреди и 2500 евро за разноски в производството пред ЕСПЧ.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: