Докога чиновниците ще нарушават безнаказано законите, а гражданите ще плащат?

Докога чиновниците ще нарушават безнаказано законите, а гражданите ще плащат? Снимка: https://pixabay.com/

Правителството одобри изплащането на 11 311 евро обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

С горепосочената жалба се повдигат оплаквания за нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи поради прекомерност на наказанието за извършено нарушение при преминаване на границата на страната, по-конкретно налагане на глоба и отнемане в полза на държавата на цялата сума на недекларирани парични средства.

На 14.10.2016 г. е издадено наказателно постановление за нарушение на чл. 3 от Регламент № 1889/2005 г. на Европейския парламент и Съвета, чл. 1 la, ал. 1 от Валутния закон (ВЗ). Наложеното наказание е отнемане в полза на държавата на задържаните с разписка парични средства с обща равностойност 20 568.62 лв. на основание чл. 20 от ВЗ, както и налагане на глоба в размер на 1 000 лв. на основание чл. 18, ал. 1 от ВЗ, във вр. с чл. 27 от Закона за административните нарушения и наказания.


Жалбоподателят подава жалба срещу наказателното постановление и е образувано наказателно дело от административен характер. Обжалваното наказателно постановление е потвърдено изцяло със съдебно решение. Първоинстанционното решение е потвърдено на касационна инстанция. 
В светлината на константната си практика, ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 11 311 евро.

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 88 281 лева по осем осъдителни решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 88 281 лева, представляващи обезщетения в изпълнение на осем решения на Европейския съд по правата на човека срещу България. 

Те са постановени в периода 07.02.2023 г. -18.07.2023 г.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: