Инвестиции за близо 2,3 млрд. лв. за българския бизнес до края на годината

Инвестиции за близо 2,3 млрд. лв. за българския бизнес до края на годината Снимка: Министерство на иновациите и растежа

Подписано е споразумение с Фонд мениджър на финансови инструменти в България за 1,2 млрд. лв.

Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще инвестира близо 2,3 млрд. лв. в развитието на българския бизнес до края на годината. Това заяви заместник-директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към МИР Калин Маринов на българо-турски форум в Бургас. 

Средствата ще бъдат отпускани като безвъзмездна помощ, като финансови инструменти и като комбинация от двата вида финансиране. Те са част от пакета за подкрепа на компаниите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и новите програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. 

Маринов посочи, че още близо два месеца продължава кандидатстването по третата процедура от НПВУ за изграждане на собствени ВЕИ системи в комбинация с батерии за съхранение на произведената енергия. Бюджетът й е 200 млн. лв. и от нея могат да се възползват микро, малки и средни предприятия, както и дружества с до 3000 служители от почти всички икономически сектори. 

В следващите седмици ще бъдат отворени и останалите две мерки по Плана – за насърчаване на прехода към кръгова икономика и за подкрепа на компании с „Печат за високи постижения“ от ЕК“, обясни той. По първата микро, малки, средни и големи фирми от преработващата промишленост ще могат да кандидатстват за общо 180 млн. лв. за ново оборудване, с което да сведат до минимум щетите върху околната среда. 

Със 118,5 млн. лв. по втората процедура ще бъде подпомогнато реализирането на 15 иновативни проекти за авангардни технологии - биоразградими продукти, различни софтуерни решения за сигурен родителски контрол, разпознаване на изображения, ускоряване развитието на лекарства, както и персонализирана и интелигентна грижа за хора с увреждания.

Според заместник-директорът на ГД ЕФК до края на годината по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ще бъдат отворени процедури за безвъзмездна помощ и финансови инструменти за повече от 1,3 млрд. лв. 

Първите две мерки с бюджет над 420 млн. лв. ще бъдат насочени към развитието на развойна дейност и внедряване на иновации. „Ще могат да кандидатстват дружества от различни икономически сектори, като проектите им трябва да са в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“, разказа Маринов. 

В края на годината ще бъде отворена мярка за 117,5 млн. лв. за подобряване на производственият капацитет на семейните предприятия и фирмите от творческите индустрии и занаятите. „Вече имаме и подписано споразумение с Фонд мениджър на финансови инструменти в България за 1,2 млрд. лв. Разработването на част от предвидените инструменти вече започна с пазарни консултациите и се очаква скоро да започне подбора на финансови посредници, които ще инвестират средствата в предприятията. Предвидени са за изпълнение както дългови, така и дялови финансови инструменти. С тях компаниите ще развиват конкурентоспособността си, капацитета си за научни изследвания и внедряване на модерни производствени решения, ще създават нови работни места, както и цифрови технологии за улесняване на живота на гражданите“, допълни той. 

Калин Маринов представи и възможностите по новата за България Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация. През 2023 г. наличните средства по нея ще бъдат 461,82 млн. лв., като ще бъдат инвестирани в три процедури – за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове, за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност в страната, както и във ваучерна схема за партньорство между бизнеса и научните организации. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: