Даряваме на природата дом в градовете: тухли за пчелни гнезда

Даряваме на природата дом в градовете: тухли за пчелни гнезда Снимка: АrchDаily

Английска компания изработва уникални продукти - тухли с отверстия за пчели и къщички за лястовички под стрехите на градските сгради

За разлика от природата с нейните меандри и безброй възможности за отдих, нашите съвременни градове и сгради обикновено не създават подходяща среда за насекоми и дори за птици или други животни. Английската компания Green&Blue работи по този въпрос и създава убежища, за да включи природата в нашите здания, съобщава АrchDаily.

"Когато започнахме да осъзнаваме мащаба на проблема, пред който е изправена нашата дива природа, ни се поиска да помислим за по-сериозни решения и партньори. Разбрахме, че строителната индустрия е толкова огромна, а скоростта на строителните работи е толкова висока, че сътрудничейки си с този отрасъл и гарантирайки, че сградите освобождават място за природата, ние получихме наистина мащабно решение, което може да има огромно значение", споделя Фей Клифтън, директор на Green&Blue.

Компанията разполага с редица продукти, които позволяват внедряването на пчели, птици и дори прилепи в сградите. Един от най-популярните им продукти са пчелните тухли-блокове, които заместват тухлите в стената на сграда, осигурявайки елегантно място за гнездене на няколко вида самотни пчели (които не живеят в кошери) поради неправилния рисунък на отверстията им. 

Продуктът Bee Bricks трябва да е обърнат на юг (в северното полукълбо) и да е разположен на най-малко един метър над нивото на земята, а Swift Blocks (къщички за гнездене на лястовички) трябва да са разположени на сенчесто място в сградата, в идеалния случай под стрехите и най-малко на 5 метра над нивото на земята.

Bee Brick имат твърда задна част и формовани кухини, в които пчелите снасят яйцата си и закриват входа с кал или сдъвкана растителност. Личинката излиза през пролетта и отново започва процеса на гнездене, повтаряйки цикъла. За птиците гнездата са от съществено значение, тъй като ембрионите се развиват в яйцата и дори след раждането на пиленцата те трябва да бъдат скрити и защитени за определен период от време.

Клифтън споменава, че не само нарастването на градовете, но и начинът, по който те са построени, влияе върху условията на живот на фауната: "Самотните пчели, например, гнездят години наред в ронещи се тухли и хоросан, докато например, такива видове като прилепи и лястовици, строят домовете си в хамбари и стрехи. Съвременните строителни материали, техники и стилове на практика са унищожили тези естествени местообитания и това е един от факторите, водещи до изчезването на видовете, например през последните 20 години броят на лястовиците е намалял с повече от 50%. Нашите продукти се създават, за да направят домовете убежище за дивата природа, да върнат тези закътани местенца в сгради, в които в противен случай  не биха или среда за  обитание".

За нас, хората, е жизненоважно, освен да се опитваме колкото се може по-малко да се намесваме в естествените екосистеми, в някои случаи да можем да внасяме и своя положителен принос. Разбирането, че всички видове изпълняват своята функция и че балансът е необходим, е важно за нас, за да живеем в хармония. Клифтън заключава, че "понякога ние сме толкова откъснати от природата, че забравяме, че самите ние сме природа“.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: