Индексите на оборота в услугите през третото тримесечие на 2022 г. нарастват

Индексите на оборота в услугите през третото тримесечие на 2022 г. нарастват Снимка: pikist.com

Това показват данните на Националния статистически институт

Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Други бизнес услуги“.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ се увеличава със 7,5% в сравнение с предходното тримесечие. Индексът е изчислен въз основа на предварителни, сезонно изгладени данни. Ръст се наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при „Въздушен транспорт“ - с 37,4%, и „Воден транспорт“ - с 15,9%. Намаление е регистрирано при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ (1,8%).

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 1,7% спрямо вторототримесечие на 2022 година. Най-голямо увеличение е отчетено при „Дейности в областта на информационните технологии“ и „Информационни услуги“ - с по 5,4%, а понижениее регистрирано при„Издателска дейност“(10,5%) и „Далекосъобщения“ (6,1%). 

При Други бизнес услуги най-голям ръст спрямо предходното тримесечие е регистриран при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 5,1%,и „Дейности по охрана и разследване“ - с 4,5%. Намаление се наблюдава при „Други професионални дейности“- с 13,7%, и „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - с 5,7%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 42,5% над равнището на същото тримесечие на 2021 година. Индексът е изчислен въз основа на предварителни, календарно изгладени данни. Значителен ръст е отчетен при „Въздушен транспорт“ - със 155,6%, и „Воден транспорт“ - с 82,8%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 14,0%по-висок през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Съществен ръст се наблюдава при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (25,9%), „Дейности в областта на информационните технологии“ (24,2%), и „Информационни услуги“ (18,5%). Най-голямо намаление е отчетено при„Издателска дейност“ - с 11,4%.

При Други бизнес услугинай-голям ръст спрямо третото тримесечие на 2021 г. е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - със 78,0%, и „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“- с 26,7%.Намаление се наблюдава само при „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - с 9,8%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: