150 трилиона долара струват горските масиви на земята

150 трилиона долара струват  горските масиви на земята

Климатът сам по себе си „струва“ 135 трилиона долара.

Всички горски масиви на планeтата Земя се оценяват на 150 трилиона долара, сочи проучване на Boston Consulting Group. Сумата  дори бие пазарната капитализация на всички съществуващи понастоящем акционерни дружества в световен мащаб, а тя е „само“ 87 трилиона долара. И още едно сравнение: цялото злато, което човечеството е добило досега, струва около 12 трилиона долара, т.е. не съставлява дори и една десета от цената на планетните гори.

Горите наистина трудно могат да бъдат изчислявани в парични стойности. Климатът сам по себе си „струва“ 135 трилиона долара.

При изчисляването икономистите сумират всички възможни материални и нематериални активи. Те включват екологичната и климатичната стойност, както и възможностите за търговски маркетинг и социално значение на горите. 

Така наречените екосистемни услуги също са включени в цената от 150 трилиона долара: математически всеобхват, който не оставя нищо извън стойността на горските масиви. 

Прави впечатление, че самата цена на дървесината представлява само малка част от общата сума. Финансовите експерти придават особено значение на регулиращия климата ефект на дърветата. 

За да запази обаче сегашното ниво на въглероден диоксид в света, човечеството ще трябва да инвестира около 135 трилиона долара. Всеки гражданин на земята би трябвало в този случай да участва със 17 000 долара.

Германските гори са включени със 725 милиарда евро, а те заемат само 0,3 процента от земната гора. 

До 2050 г. икономистите очакват този запас да намалее значително и да загуби стойност с 25 милиарда долара. Според изчисленията световната гора ще намалее с 30 процента за същия период от време, като завлече 45 трилиона долара с нея в бездната. 


В друго проучване същите учени изчислиха международните загуби на просперитет и благоденствие в света в резултат на настоящата пандемия на 16 трилиона долара.

Съществуват обаче много начини за ограничаване на загубите и евентуално постигане на много по-добър баланс. Например нови насаждения на Земята в райони, които съвкупно биха били по-големи от континента Австралия, биха били добро начало. И ако устойчивото управление се увеличи от 40% на 100%, все още бихме могли да избегнем предстоящата катастрофа.

Още по темата във

facebook