През юни нараства призводството на ел.енергия, намалява производството на твърди горива

През юни нараства призводството на ел.енергия, намалява производството на твърди горива Снимка: pikist.com

Производството на електрическа енергия нараства с с 11,2%, а на твърдите горива намалява с 14,8%

През юни 2022 г. спрямо предходния месец, при производството на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при електрическата енергия - с 11,2%, а най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива  - с 14,8%.

През юни 2022 г. спрямо предходния месец, при доставките на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при безоловния бензин  - с 31,8%, а най-голям спад е регистриран при твърдите горива - с 14,8%, докато доставките на природен газ намаляват с 10% на месечна база.                                                                

Производство на енергийни продукти 

През юни 2022 г. спрямо май 2022 г.нараства производството на:

 • електрическа енергия - с 11,2% до 4 031 ГВтч;
 • дизелово гориво - с 2,4% до 304 хил. т.

Намалява производството на:

 • твърди горива - с 14,8% до 2 377 хил. т;
 • безоловен бензин - с 1,9% до 157хил. т.

Производството на пропан-бутанови смеси и на природен газ остава без изменение. 

През юни 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на:

 • твърди горива - със 137,7%;
 • пропан-бутанови смеси - с 50,0%;
 • безоловен бензин - с 40,2.%;
 • дизелово гориво - с 36,3%;
 • електрическа енергия - с 25,0%.

Производството на природен газ остава без изменение.

Доставки на енергийни продукти

През юни 2022 г. спрямо май 2022 г. нарастват доставките на:

 • безоловен бензин - с 31,8% до 58 хил. т;
 • дизелово гориво - с 5,5% до 211 хил. т.

Намаляват доставките на:

 • твърди горива - с 14,8% до 2 417 хил. т;
 • природен газ - с 10,0% до 180 млн. куб. м;
 • пропан-бутанови смеси - с 2,9% до 33 хил. т;
 • електрическа енергия - с 1,8% до 2 413 ГВтч (табл. 2 от приложението).

 

През юни 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:

 • твърди горива - със 132,0%;
 • безоловен бензин - с 28,9%;
 • дизелово гориво - с 10,5%.

   

Намаляват доставките на: 

 • природен газ - с 21,7%;
 • пропан-бутанови смеси - с 5,7%;
 • електрическа енергия - с 3,1%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: