55 нови електронни услуги на Патентното ведомство

55 нови електронни услуги на Патентното ведомство Снимка: Pixabay

Услугите са достъпни през портала за електронни услуги www.portal.bpo.bg и през сайта на Ведомството www.bpo.bg.

Новите електронни услуги на Патентното ведомство на Република България дават възможност за подаване на искания по електронен път за:

Промяна на представител за патент, полезен модел, европейски патент;

Промяна на адрес за кореспонденция за патент, полезен модел, европейски патент;

Жалба срещу отказ/прекратяване за патент;


Обявявяне в недействителност на издаден патент;


Подновяване на полезен модел;


Оттегляне на заявка за патент;


Оттегляне на заявка за европейски патент;


Отказ от право върху издаден патент;


Отказ от право върху регистриран полезен модел;


Отказ от право върху ЕП за Република България


и други искания за патенти, полезни модели и европейски патенти.

 

Новите електронни услуги ще облекчат значително работата на малките и средните предприятия (МСП) и гражданите по отношение на управляваните от тях обекти на индустриална собственост.

 

През последната година Патентното ведомство внедри 76 електронни услуги, което значително улесни работата на МСП и гражданите в условията на COVID кризата.

 

Услугите са достъпни през портала за електронни услуги www.portal.bpo.bg и през сайта на Ведомството www.bpo.bg. За ползването им се изисква подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП)

Техническа информация за ползване на електронните услуги e налична в ръководствата за потребителя на портала за електронни услуги на Ведомството.

 


 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: