Щастието все пак е в парите, но при много голямо количество

Щастието все пак е в парите, но при много голямо количество Снимка: pixabay

"Дали парите и щастието са свързани е трудно да се докаже емпирично. Но новите данни показват, че милионерите са особено щастливи", съобщава германският вестник Die Zeit.

В парите ли е щастието?“ Многобройни научни изследвания се опитват да отговорят на този въпрос.

Например науката за щастието показва, че хората, които са в по-добро здраве, имат семейства, удовлетворени са от работата си и живеят в по-здравословна среда, като цяло са значително по-щастливи. Също така в повечето общества мъжете средно са по-щастливи от жените.

Хората в свободно, демократично общество често са значително по-щастливи от хората в автократично или социалистическо общество, като се има предвид и разликата в производителността на икономиката.

 Положението изглежда по-сложно с възрастта: по-младите и възрастните хора са средно по-доволни от живота си, отколкото хората на средна възраст. По този начин, ако искаме да разберем връзката между парите и щастието, трябва да вземем предвид и тези фактори.

Също така е важно и в същото време трудно да се разграничи взаимовръзката и причинно-следствената връзка. Дали повече пари наистина водят до повече щастие? В крайна сметка по-щастливите хора могат да бъдат по-успешни в професията и по този начин да печелят повече пари.

"Трябва да се направи друго важно разграничение между щастието и удовлетворението. Повечето анкети за щастие се опитват да измерят емоционалната величина на собствените чувства, която често се фокусира върху собствения опит в настоящето. В същото време удовлетворението е по-скоро рационална, рефлексивна оценка на хода на собствения живот."

В ново изследване на Германския институт за икономически изследвания в Берлин се разглеждат различията в удовлетвореността от живота сред различните групи от населението в зависимост от тяхното финансово състояние."

И тук, между милионери и други групи, е установена изненадващо силна разлика в общото удовлетворение от живота.

Хората от долната половина на скалата за финансово състояние са малко по-малко доволни от живота, отколкото хората от горната средна класа, които от своя страна са малко по-малко доволни от живота, отколкото заможните хора.

Най-голямото удовлетворение от живота обаче все пак е характерно за милионерите, се казва в статията.

"В изследването се разглеждат отделни сфери на живота, които са предизвикват удовлетворение. Направен е извод, че милионерите са много по-доволни не само от доходите си, но и от работата, семейството и здравето си", отбелязва изданието.

"Трябва да се отбележи, че почти ¾ от хората с голямо богатство се занимават със собствен бизнес (73%), основно това са мъже (69%),  повечето от тях имат добро образование и принадлежат към категорията на средната или по-старшата възраст."

За всички нас, които нямат голямо богатство, има едно утешение: изглежда, че милионерите имат по-малко радост в живота - удовлетворението им от свободното време не надвишава това на мнозинството и те са дори по-малко доволни от него, отколкото заможните хора.

Може би това се дължи на факта, че те работят много повече от останалите: средно 47 часа седмично, докато други граждани работят 37 часа.

Накратко, парите изглежда наистина правят хората по-доволни от своя живот. Впрочем главно тогава, когато хората имат много пари"
, - обобщава Die Zeit.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: