Водата по цял свят започва да става солена

Водата по цял свят започва да става солена Снимка: https://pixabay.com/

Учените все още не знаят до какво ще доведе това

Научен екип от десет държави анализира цялата информация за глобалния процес на засоляване на водата, за да разбере как това ще засегне екосистемите по света.

Човешките дейности като минното дело и селското стопанство, както и изменението на климата, водят до това, че  концентрацията на сол в континенталните води е достигнала най-високото си ниво досега.

Замърсяването със сол променя естествените местообитания, причинява изчезване на видове, разпространение на инвазивни организми и промени в кръговрата на хранителните вещества. 
Но досега учените нямат достатъчно познания, за да предскажат последствията за сладководни екосистеми.

Авторите на новия документ заявиха, че настоящите познания за солеността на водата са неравномерни в зависимост от географския район. Например, ефектът на солта, прилаган върху пътищата за предотвратяване на образуването на лед, не е изследван в Европа, но е анализиран в Северна Америка.

Има малко информация и за Африка и Южна Америка, където факторите на соленост се увеличават. Изследователите добавиха, че по-голямата част от текущата работа не включва данни за сладководни водоеми, като езерата, които са важни екосистеми в регионалното биоразнообразие.

Няма информация как различните видове соли влияят върху водната среда и околната среда в регионален и ландшафтен мащаб.

Освен това повечето проучвания включват само водни безгръбначни, но малко се знае за въздействието на солеността върху микроорганизмите, които задвижват кръговрата на хранителните вещества и са на върха на хранителната пирамида на океана – риби, влечуги и земноводни.

   Глобалната тенденция в езерата и потоците е основно предизвикателство за биоразнообразието, функционирането на екосистемите и хората, които зависят от него.
   Мигел Канедо-Аргуелес, професор в катедрата по еволюционна биология

cell.com

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: