Google: Продължава ли да излиза често българинът от дома си

Google: Продължава ли да излиза често българинът от дома си

® unsplash.com

Периодичен анализ за мобилността на хората в България от 7 май.

Google Inc. продължава да следи и анализира поведението на общностите в 131 държави, в това число и в България. Докладът е от 7 май и показва как се справят българите с мерките за социално дистанциране. 

 
1. В първата седмица от май посещаемостта на търговски места и места за отдих силно е нараснала с 26%. В сравнение с предния месец тази стойност е висока.   

 2. Посещаемостта на търговски обекти и пазари също се е повишила с десет пункта и като показател остава с най-високата стойност, отчетена през изминалите три месеца.   

 3. Посетителите на паркове и открити общински и обществени места рязко са се увеличили с 37% и за първи път от последните три месеца този показател отчита положителна стойност.


4. Посещенията на възлови транспортни места са станали по-интензивни с 22%.

5. Посещаемостта на работните пространства в сравнение с останалите места показва огромен скок нагоре с 37%, което вероятно е свързано с възстановения отчасти работен ритъм и отварянето на повече бизнеси отново.

6. Жилищните пространства пък са утихнали, като посещаемостта там е намаляла с 15%, което вероятно е свързано с по-активната мобилност на населението в други пространства.   

 От направения анализ може да се заключи, че в периода между Великден и 7 май най-голямо повишаване на мобилността е  настъпило на работните места и парковете и открити общински места. Следвани от посещаемостта на търговски места и места за отдих и възлови транспортни пространства. Единствено спад се наблюдава в жилищните пространства, като отмерената стойност на показателя достига нивата си в предвеликденския период на миналия месец. 
Прочетете още за:
Google анализи икономика мобилност

  0 
  0